Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Operasyonel Performans

Satış hacmi

Konsolide:
CCI, 2020’de, daha önce benzeri görülmemiş zorluklara karşı aldığı hızlı önlemler ve yeni faaliyet ortamına etkin uyum sağlaması ile çevikliğini ve adaptasyon kabiliyetini kanıtladı. Yıla güçlü bir başlangıcın ardından, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler, Mart ayının ikinci yarısından itibaren Covid-19 salgınının etkisi ile karşılaştı. CCI olarak, salıgının başlamasıyla birlikte çalışanlarımızı, toplumu ve faaliyetlerimizin kesintisiz devamlılığını önceliklendirip, aksiyonlarımızı hızlı bir şekilde aldık. Güçlü markalarımızdan faydalanarak ürün portföyümüzü optimize ettik ve yeni okazyon ve trendleri değerlendirmede hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Dijital altyapımız ve etkin icra kabiliyetimiz ile değişen kanal dağılımını proaktif bir şekilde yönettik ve müşterilerimizi destekledik. Aldığımız bu önlemler, salgının olumsuz etkilerini kontrol altına almamızı ve hızlı bir toparlanma ve sürdürülebilir büyüme sürecine geçişimizi sağladı.2020 yılında, konsolide satış hacmi %1,9 düşüşle 1.184 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Uluslararası operasyonların satış hacmi, Türkiye operasyonlarına göre daha güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda %2,8 büyüdü.
Uluslararası operasyonların bu güçlü performansında, yerinde tüketim kanalının toplam satışlardaki payının Türkiye operasyonlarına kıyasla daha az olması ile daha güçlü performans gösteren gazlı içecekler kategorisinin payının daha fazla olması etkili oldu. Bunlarla birlikte, güçlü pazar uygulamalarımız, uluslararası operasyonlarımız içindeki hacim olarak en büyük ülke olan Pakistan’da gazlı içecekler kategorisinde pazar liderliğini getirdi. 2020 yılında Türkiye operasyonlarının konsolide satış hacmi %7,5 daraldı. 2020 yılında toplam satış hacminin %43’ü Türkiye operasyonlarından, %57’si ise uluslararası operasyonlardan elde edildi.Faaliyet gösterdiğimiz istisnasız tüm ülkelerde büyüme göstererek 2020 yılında %7,7 hacim artışı kaydeden Coca-Cola markası, böylesi bir salgın ortamında bile tüketicilerimizin hayatındaki önemini ortaya koydu. Buna bağlı olarak gazlı içecekler kategorisi 2020 yılında %3,9 büyüme kaydetti. Diğer yandan, gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, 2019 yılındaki %5,1’lik büyümenin etkisiyle, 2020 yılında %10,8 daraldı. Aynı dönemde su kategorisinin satış hacmi ise, değer odaklı yaklaşımımızın sonucu olarak, %27,4 daraldı.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Türkiye
Türkiye: Türkiye operasyonlarının satış hacmi, 2019 yılındaki %3,2’lik büyümenin ardından, 2020 yılında %7,5 daralarak 512 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Söz konusu daralma esas olarak Covid-19 salgını sebebiyle yerinde tüketim noktalarının yılın belirli zamanlarında kapalı olmasının olumsuz etkisinden kaynaklanırken, evde tüketim okazyonlarını artırmaya yönelik faaliyetler, etkin pazar uygulamaları, iyi yönetilen tüketici promosyonları ve yeni lanse edilen dijital satış araçları, bu olumsuz etkiyi belirli bir seviyede telafi etti.
Coca-Cola markasının %3,4 büyüme ile desteklediği gazlı içecekler kategorisi, 2019 yılının %3,8’lik büyümesinin getirdiği yüksek baza rağmen,
2020 yılında geçen seneyle paralel bir performans sergiledi. Zayıf geçen ikinci ve üçüncü çeyreğin etkisiyle gazsız içecekler kategorisi 2020 yılında %13,3 daralırken, karlılığı daha yüksek olan ambalajların satışını önceliklendiren değer odaklı stratejimizin sonucu olarak su kategorisi ise %28,3 daraldı.
Tüm kategorilerde küçük paketlerin satışını artırmaya yönelik faaliyetlerimiz, yerinde tüketim kanallarının kapanmasının sebep olduğu olumsuz etkiyi kısmen bertaraf ederek, 2019 yılında toplam satış hacmi içerisinde %33 olan küçük paket payının 2020 yılında %25 seviyesinde kalmasını sağladı.
Uluslararası
2020 yılında, uluslararası operasyonların konsolide satış hacmi, gazlı içecekler kategorisindeki güçlü %6,5’lik büyümenin önderliğinde 2019 yılına göre %2,8 artarak 672 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
Pakistan operasyonunda, stratejik istikrar ve operasyonel mükemmellik ekseninde 2020 yılının tamamında satış hacmi büyümesi %5,2 olarak gerçekleşti. Coca-Cola markasının %11,4’lük büyüme ile liderlik ettiği gazlı içecekler kategorisi 2020 yılında %5,4 büyüdü. CCI, özellikle yılın son çeyreğinde Pakistan’da istikrarlı bir şekilde pazarın üzerinde performans göstererek 2020 yılında gazlı içecekler piyasa payında liderliği elde etti. Bu dönemde gazsız içecekler kategorisi %46,3 daralırken, 4Ç20’de güçlü bir şekilde toparlanan su kategorisi, 2020 yılında %6,2 büyüdü. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi, Ürdün operasyonunun %16,0 büyümesi ve Irak operasyonunda gazlı içecekler kategorisinin güçlü büyümesine rağmen, yine Irak operasyonunda su kategorisinin ciddi daralmasının etkisiyle %1,8 azaldı.
Orta Asya operasyonlarında satış hacmi, 2019 yılındaki %9,0’lık güçlü büyümenin yarattığı yüksek baz etkisine rağmen 2020 yılında %1,8 büyüdü. Gazlı içecekler kategorisi, bir yıl önceki %7,9’luk güçlü bazına rağmen, bölgedeki istisnasız tüm ülkelerin büyümeye katkısıyla 2020 yılında bir önceki yıla göre %7,3 büyüdü. Kazakistan operasyonunun satış hacmi 2019 yılındaki %13,9’luk güçlü büyümeye rağmen 2020 yılında %0,4 arttı. Kazakistan’da gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola markası ve Schweppes’in önderliğinde 2020 yılında %5,9 büyürken, gazsız içecekler kategorisi 2020 yılında %7,9 daraldı. Su kategorisi
2019 yılındaki %27,5’lik güçlü büyümenin yarattığı yüksek baz etkisi ile 2020 yılında %26,0 daraldı. Azerbaycan operasyonunun toplam satış hacimleri 2020 yılında, 2019 yılındaki %20,5’lik büyümenin yarattığı yüksek bazın da etkisi ile, %1,2 daraldı. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki diğer tüm ülkelerde olduğu gibi, gazlı içecekler kategorisi Azerbaycan operasyonumuzda da en sağlam kategori oldu ve Coca-Cola markasının güçlü performansının desteği ile 2020 yılında %5,9 büyüdü. Gazsız içecekler kategorisi 2019 yılındaki %27,1’lik güçlü büyümenin ardından 2020 yılında %1,8 daralırken, su kategorisi ise geçen seneki %1,2 büyümenin ardından bu yıl %29,4 daraldı.
Türkmenistan operasyonumuz, üretime limitli olarak tekrar başladığı üçüncü çeyreğin ardından yılın son çeyreğinde de satış hacmimize olumlu katkı sağladı. Türkmenistan operasyonumuzun olumlu etkisi hariç bakıldığında da, uluslararası operasyonlarımızın satış hacmi 2020 yılında %2,4 büyüdü.
Sorumluluk Beyanı