Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Bağımsız Güvence

2020 Yılı Güvence Kapsamı
Raporlama Kılavuzu (RG) belgesi, Şirketin aşağıda listelenen göstergeler için veri toplama ve raporlama yükümlülüklerini kapsar. Tüm önemli açılardan RG doğrultusunda aşağıda bahsedilen göstergelerle ilgili verileri hazırlamak için ilgili prosedürlerin uygulanmasını sağlamak Şirket yönetiminin sorumluluğudur.

• Toplam enerji tüketimi, enerji kullanım oranı(EUR), toplam su çekme ve su kullanım oranı (WUR) ve CCI Türkiye ve Tacikistan Operasyonu verileri ile CCI Türkiye'nin 2020 yılındaki atık verileri, ISAE 3000 Standardına (Revize) göre denetlenmiştir.
• Türkiye faaliyetlerinin Kapsam 1 ve 2 GHG emisyonları, ISO14064-3 Standardı doğrultusunda doğrulanmıştır.

GRI 102-56
Bağımsız Güvence Beyanı
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Yönetim Sistemleri Standartları ve İlkeleri