Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

İçerik Endeksleri

GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda yer aldığını ve 102-40 - 102-49 arası bildirimlerin referanslarının rapor içeriğinde ilgili yerlerde bulunduğunu incelemiştir. Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi İçerik Endeksi
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) İçerik Endeksi
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPS) İçerik Endeksi
Tabloyu görmek için sola kaydırın
BIST İçin Ek Açıklamalar