Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Toplumsal
Kalkınma

Gençler, kadınların güçlendirilmesi, su ve atık konularına odaklanan ve çalışan gönüllülüğü ile desteklenen projelerimizle geniş bir topluma gururla hizmet eden iyi bir kurumsal vatandaş olmayı ve yatırımlarımızla olumlu ekonomik etkiler yaratmayı taahhüt ediyoruz.
CCI’ın temel amacı tüm paydaşlar tarafından en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak tanınmaktır. Bu amaçla faaliyet gösterdiğimiz toplumların refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırmayı önemseyen çeşitli projeler yürütüyoruz. CCI olarak yarattığımız ekonomik katkıyı, coğrafyamızdaki toplumlar için değer yaratan sosyal sorumluluk projelerine dönüştürmek en önemli önceliklerimizden biridir. 
CCI olarak her yıl toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje ve programlarımızı gözden geçiriyoruz. Bu yıl Covid-19 salgını etkisiyle, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra farklı alanlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Devlet kurumları, STK’lar ve çeşitli platformlarla iş birlikleri yaparak gerçekleştirdiğimiz nakdi desteğe ek olarak, fabrikalarımızda ürettiğimi dezenfektan ve temizlik sıvılarını, CCI ürünlerini bağışladık, maske ve eldiven gibi ihtiyaçların karşılanmasına destek olduk. 

Ekonomik Etki

Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
10 ülkede 780.000 satış noktasıyla faaliyet gösteren ve 400.000 milyon tüketiciye hizmet veren CCI, toplumlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. CCI Türkiye operasyonları, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaklaşık 30.000 doğrudan ve dolaylı iş yaratmaktadır. Operasyonlarımız perakende sektöründe 160.000 çiftçiye gelir sağlamakta ve 4,1 milyar TL katma değer sağlamaktadır.”
CCI olarak mümkün olduğunca yerel olarak tedarik ettiğimiz ürünlerimizi yerel olarak üretiyor, dağıtıyor ve satıyoruz. Bir şişe Coca-Cola, üretimden tüketiciye uzanan yolculuğunda birçok sektör için katma değer yaratır. Tek bir şişe Coca-Cola üretiminde tarım, enerji, imalat, nakliye, dağıtım, perakende, soğutma, reklamcılık, medya ve paketleme dahil olmak üzere birçok endüstri rol oynar. Böylece faaliyetlerimiz değer zinciri boyunca önemli bir iş hacmi yaratılmasını sağlar.
Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede yerel halkın istihdamına katkımıza ek olarak ödediğimiz vergiler ve toplumsal yatırım programlarına verdiğimiz destekle toplumun ekonomik refahına katkıda bulunuyoruz.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yerel Tedarikin Ekonomik Etkileri
CCI olarak faaliyet gösterdiğimiz ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla tedarikimizi daima yerel, yani “aynı ülke içinde” sağlıyoruz. Amacımız yerel tedarik oranlarını olabildiğince %100’e yakın tutmak olsa da piyasa dinamikleri göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor. Burada temel kısıt, satın aldığımız malzemelerde sanayi ayak izinin Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi pazarlarda sınırlı olmasıdır. Ancak CCI olarak öncelikli hedefimiz, malzemelerin erişilebilir ve gerekli kalite özelliklerine sahip olması koşuluyla ihtiyaçlarımızı yerel pazarlardan tedarik etmektir.
Toplumsal Yatırımlar
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda iş yaparken değer yaratmak en büyük hedefimizdir. CCI’da etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlarımız için farklı şekillerde değer yaratmaya çalışıyoruz. Yerel ve uluslararası STK’lar ile çalışarak çalışanlarımıza gönüllü roller veriyoruz. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak tanınmak, topluma yatırım yapmak hedefiyle her zaman değer yaratmaya ve iyi bir kurum olmaya, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Projelerimiz genel olarak gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, su yönetimi ve israfa odaklanıyor.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Gençleri Güçlendirme
Gençleri güçlendirme, yaklaşık %50’den fazlasını gençlerin oluşturduğu bir nüfusa hizmet eden CCI için öncelikli alanlardan biri. Gençliğin gelişimi konusundaki çabalarımızı iki ana alanda birleştiriyoruz: gençlik girişimciliği ve spor. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda nüfusun büyük çoğunluğunun genç olması, geleceğimize yatırım yapacak projeler geliştirme isteğimizi artırıyor.Salgın döneminde de öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek adını 4000’i aşkın öğrenci çevrimiçi platformlarda yöneticilerimizle buluştu. CEO’muz ve Türkiye Genel Müdürümüz katıldıkları canlı yayınlarda, bu dönemdeki kriz yönetimi deneyimlerini ve bundan sonraki döneme dair öngörülerini paylaştılar.
3.2.1. Başla!
CCI'ın ödüllü programı 3.2.1 Başla! binlerce gencin gelişimi için heyecan uyandırmaya devam ediyor.2020 yılında Denizli’de 2 Okulu 3.2.1 Başla! Programımıza Dahil EttikGençlerin aktif yaşam konusunda farkındalıklarının artırılması; gençlerde yaşam boyu spor yapma alışkanlığının ve kültürünün geliştirilmesini amaçlayan 3.2.1 Başla! sosyal sorumluluk programı ile fiziksel olarak aktif bir genç nesil yetişmesi hedefiyle okullarda ve okul dışı zamanlarda gençleri hareket etmeye ve spor yapmaya teşvik edecek ortamların yaratılmasını destekliyoruz.

2020 yılı içinde hedeflediğimiz üzere, Denizli’de bulunan Hatice Musa Çelikkol ilköğretim Okulu ve Musa Kazım Manasır İlköğretim Okullarını, CCI Denizli Bayimiz Çelikkol Turizm Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ile iş birliğimiz sonucunda 3.2.1 Başla! projemize dahil ettik.3.2.1 Başla! programı kapsamında CCI olarak bugüne kadar 17 farklı ilde 140’tan fazla okulda 125.000’den fazla gence destek sağladık.
Azerbaycan'da Gençleri Güçlendirme Projeleri
Coca Cola Halk Futbol Turnuvası
2020 yılı içinde hedeflediğimiz üzere, Denizli’de bulunan Hatice Musa Çelikkol ilköğretim Okulu ve Musa Kazım Manasır İlköğretim Okullarını, CCI Denizli Bayimiz Çelikkol Turizm Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ile iş birliğimiz sonucunda 3.2.1 Başla! projemize dahil ettik.3.2.1 Başla! programı kapsamında CCI olarak bugüne kadar 17 farklı ilde 140’tan fazla okulda 125.000’den fazla gence destek sağladık.
Yeni Nesil Projesi
2019 yılında Yeni Nesil projesi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hükümet desteği ve Coca-Cola'nın mali desteği ile girişimcilik destek programı Gençlik A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. Bu proje, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme hedefi doğrultusunda kadınlara verdiği destekle dikkat çekiyor. Yeni Nesil Projesi, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de beklemeye alındı. Ama 2021'de devam edecek.
Kadınları Güçlendirme
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, hem SKA 5 aracılığıyla hem de diğer 16 hedefe ulaşılmasında 2030 Birleşmiş Milletler gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Toplumların gelişmesi için kadınların girişimcilik potansiyelini desteklemenin önemine inanıyor ve kadınlar için iş becerisi eğitim kurslarına erişim sunmaya, mali hizmetlere akranları ve mentorlarıyla bağlantılarına odaklanan projeler geliştiriyoruz. CCI, Mart 2015'ten beri Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEP) imzacısıdır.  
Kız Kardeşim Projesi
Kız Kardeşim Projesi, 2020 yılına kadar 5 milyon kadın girişimciyi desteklemek amacıyla küresel 5by20 girişiminin bir parçası olarak Coca-Cola Company tarafından başlatılan etkili bir programdır. Kadın işgücünün çok düşük olduğu ülkemizde kadınların kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli branşlarda eğitim ve danışmanlık programları sunmaktadır. TCCC Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birlikleri mevcuttur. Proje ile, 2020 yılında birçok sektörden kadın, öğrenci ve hatta 500 mülteci kadın dahil olmak üzere 32.215 kadına eğitim desteği verdik.2020 yılında Kız Kardeşim Projesi için ödül başvurusunda bulunmadık..
Coca-Cola Belestery Programı
Yeşil Ekonomi ve G-küresel Koalisyonunun Geliştirilmesi ve Sosyal Dinamikler Kamu Fonu ile birlikte Coca-Cola Belestery Programı, 2013 yılında Kazakistan’da başlatıldı. Bu program ile kadınlar arasında girişimciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Program kapsamında, Almati, Nur-Sultan ve Karaganda bölgesindeki kadınlara, özellikle yeşil teknolojileri kullanarak iş kurmaları ve etkin bir şekilde yürütmeleri için eğitimler veriliyor. 2020 yılında 2.050 kadın katılımcı, yönetim eğitimi aldı ve projelerini sundular. Program kapsamında belirlenen 20 kazanan hibe aldı.
Atık Yönetimi
Azerbaycan’daki Çevresel Faaliyetler
Temiz Olkem, atıkları azaltmak, çevreyi temiz tutmak ve plastik atıkları ayırmak konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir projedir. Proje, ADA Üniversitesi, Çevre Bakanlığı ve AzEkol ile ortaklaşa uygulanıyor. Proje kapsamında ağaç dikme, kıyı temizliği, okullarda farkındalık yaratma gibi çeşitli projeler uygulanmaktadır. Atık toplama faaliyetleri devam ederken bilinçlendirme ve topluluk katılımı Covid-19 salgını nedeniyle askıya alındı.
Kollekt Uygulaması – Geri Dönüşümü Eğlenceli Hale Getiriyoruz
Coca-Cola Türkiye, akıllı telefon uygulaması Kollekt’i Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve UNDP ile ortaklaşa geliştirmiştir. Amacı doğadaki atığı toplulukların yardımıyla tekrar sisteme kazandırmaktır. Kemer ilçesi pilot bölge olarak seçilmiştir. 2020 yılında, Coca-Cola Türkiye ve Mavi Jeans “Atıksız Dünya” için bir araya geldi: Kollekt Uygulaması ile toplanan Coca-Cola PET şişeler, “Coca-Cola x Mavi Koleksiyonu” kapsamında Mavi Jeans tişörtlerine dönüştürülüyor.
CCI Azerbaycan, Hazar Denizi’nin Kıyı Bölgesini Temizliyor
CCI Azerbaycan, Hazar Denizi’nin kıyı bölgelerini atık maddelerden arındırmak için yaklaşık 1.000 kişinin bir araya geldiği Kıyı Temizleme etkinliğine liderlik etti. Bu etkinlik kapsamında Azerbaycan Hizmet ve Değerlendirme Şebekesi (ASAN) gönüllüleri, Çevre Bakanlığı ve diğer paydaşların katkılarıyla 5 tonun üzerinde atık toplandı.
CCI Kırgızistan, Dünya Temizlik Günü’nde Daha İyi Bir Çevre Oluşturulmasına Yardımcı Oluyor
CCI Kırgızistan, Kırgızistan’daki hükümet kurumları ve diğer birçok sorumlu şirket ile birlikte “Cumartesi Temizliği” etkinliğine katıldı.Etkinliğe katılanlar, birçok ilçedeki parkların temizlenmesine yardımcı oldular ve büyük miktarda atık madde topladılar. Etkinliğin ana amacı her köyü, ilçeyi, şehri; yani Kırgız Cumhuriyeti’nin her bölgesini, halka açık yerlerdeki düzenli depolama alanlarından ve atık malzemelerden temizlemektir.
CCI, Gıda İsrafına Yönelik Uluslararası “10x20x30” Girişimine Dahil Oldu
Sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda gıda israfının önlenmesine yönelik dünya çapındaki “10x20x30” girişimine, tedarikçi ağı kapsamında CCI da dahil oldu. Dünyanın önde gelen 12 gıda perakende ve gıda sağlayıcı şirketinin öncülük ettiği girişimin her üyesi, 20 tedarikçi firmasını değer zinciri boyunca etkili bir çözüm geliştirmek için davet etti.CCI, Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute –WRI) tarafından başlatılan ve 80’den fazla ülkede yürütülen projenin “10x20x30” girişimine Migros’un 20 tedarikçi firması ile birlikte katılarak, Türkiye’yi temsil edecek firmalar arasında yer alacak. Bu girişim ile perakendeci ve üretici firmalar güçlerini birleştirerek etki alanlarını genişletecekler. CCI, bu girişime katılarak 2030 hedeflerini desteklemeye katkıda bulunacak.”
Su Yönetimi
En büyük sorunlarımızdan biri faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda temiz suya ulaşmaktır. Su sorunları faaliyet gösterdiğimiz toplulukların refahını ve işimizin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, iklim değişikliğine ve azalan su kaynaklarına uyum doğrultusunda, toprak ve su yönetiminde yeni bir yaklaşım geliştirmek amacıyla başlattığımız Hayata Artı Çevre Programını sürdürüyoruz. Hayata Artı Çevre Programı kapsamında, Geleceğin Tarımı ve Harran Gece Sulaması projeleri yürütülmektedir. Program bugüne kadar çiftçiler, STK temsilcileri, akademisyenler ve yerel toplumun iş birliği ile yürütülmektedir.
Hayata Artı Çevre Programı
Hayata Artı kapsamında Konya Geleceğin Tarımı ve Harran Gece Sulama projeleri gerçekleştiriliyor. Bu projeler, 2020 yılında 4,06 milyar litre su tasarrufu sağladı
Konya Geleceğin Tarımı Projesi
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Doğa Koruma Merkezi ile ortak yürütülen projenin iki amacı vardır. Bunlardan ilki, toprağın ve suyun verimli kullanılması, toprağın su tutma kapasitesinin artırılmasıdır. İkincisi ise doğrudan tohumlama ve rüzgar perdeleri yoluyla tarımda “ekosistem hizmetlerini” kullanma kapasitesini artırmaktır. Konya havzasında rüzgarkıran olarak yaklaşık 200.000 fidan dikilmiştir. 2020’de 1,81 milyar litre su tasarrufu yaptık.
Harran Gece Sulama Projesi
Harran Ovası bölgesinde sulama yapılırken hava sıcaklığının etkisiyle buharlaşma ve su kaybı oldukça yüksektir. Buharlaşmayı en aza indirmek için sulama günün erken saatlerinde veya günün geç saatlerinde yapılmalıdır. Aynı zamanda buharlaşma ile kaybedilen su miktarının azaltılması mantar hastalıkları, tuzlanma ve aşırı sulamanın neden olduğu kirlilik gibi çevresel sorunları da azaltacaktır.
Gece sulama projesi ile çiftçilerin maliyetlerini düşürecek ve iklime uyum sürecine adapte olmalarını sağlayacak şekilde emisyonları azaltan iklim dostu tarım tekniklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bunu, proje katılımcılarına ekipman, eğitim ve yayınlar; ve daha geniş bir topluluğa ulaşan kısa filmler sağlayarak yapmayı planlıyor.2020 yılında Harran’da 2,246 milyar litre su tasarrufu yaptık.
Paani - Güvenli Su Hareketi
Pakistan’daki Paani Temiz Su projemizi Temiz Su Vakfı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Rotary Pakistan ile iş birliği halinde yürütüyoruz. Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi’nin (PCRWR) raporuna göre, Pakistan’daki toplam nüfusun %44’ü güvenli içme suyuna erişemiyor. Pakistan’ın Risk Altındaki Sularına ait bir başka yayında, ölümlerin %33’ünün tifo, kolera, dizanteri ve hepatit gibi suyla ilgili hastalıklardan kaynakladığı belirtilmektedir.
Özellikle dezavantajlı bölgelerde toplulukların güvenli içme suyu ihtiyaçlarını ele alan CCI Pakistan, Malir-Karachi’de Rotary Pakistan’ın iş birliğiyle ilk filtreleme tesisini kurmuştur. Bunun akabinde, Temiz Su Vakfı’nın iş birliğiyle Lahor ve Rahimyar Khan’da yeni tesisler kurulmuştur. Her bir tesis, saatte 2.000 litrenin üzerinde üretim kapasitesine sahiptir ve günde 20.000’den fazla kişiye hizmet vermektedir.
2015 yılında, CCI Pakistan, WWF Pakistan’ın iş birliğiyle Paani - Güvenli Su İnisiyatifi’ni başlatmış ve uygulamıştır. Şimdiye kadar Pakistan genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye temiz su sağladık. Dört yıllık süre zarfında kurulan 24 tesisin üzerine, 2019 yılında 100.000 kişiye daha temiz su sağlamak için Faysalabad, Gucranvala, Layyah ve Tharparkar’da dört tesis daha faaliyete geçmiştir. Hedef bölgelerde, toplumların güvenli içme suyunun ve uygun şekilde kullanımının önemi hakkında bilgilendirerek kapsamlı toplum desteği ve seferberliği çalışmaları yürütülmüştür. 2020 yılı hedefi Covid-19 salgını nedeniyle askıya alındı ve 2021 yılında, CCI Pakistan’da 250.000 kişiye daha hizmet etmek için dört yeni filtreleme tesisi kurarak 1.250.000 faydalanıcıya hizmet etmek adına toplam 32 tesise ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalara başlandı.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Covid-19 Salgını Döneminde Yardım Faaliyetlerimiz
Covid-19 salgını döneminde de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde toplum kuruluşları ve ilgili kamu otoriteleri ile birlikte hareket ettik. Tüm CCI ülkelerinde Covid-19 salgını ile mücadelede sürdürdüğümüz yardım ve destek kampanyalarımız, toplumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda acil yardım olarak uygulanmaya devam ediyor.
CCI genelinde;
CCI coğrafyalarında toplum destek programları için The Coca-Cola Foundation (TCCF) tarafından yaklaşık 3,1 Milyon ABD doları bağış yapıldı.

• 138.000’den fazla kasa ürün sağlık kurumlarına, kolluk kuvvetlerine ve muhtaç kişilere bağışlandı.

• İhtiyaç sahiplerine 14.192 market alışverişi yapıldı.

• CCI fabrikalarında toplam 13,4 ton dezenfektan üretildi ve Türkiye ve Kırgızistan’da Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı.
Türkiye’de;
Coca-Cola Türkiye olarak Covid-19 salgınıyla mücadele için, ülkemizde farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde bugüne kadar toplam 13 milyon TL kaynak ayırdık. Ana hissedarımız Anadolu Grubu’nun Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yaptığı 5 Milyon TL’lik bağışa, Coca-Cola İçecek olarak 1,25 milyon TL destekte bulunduk.  Coca-Cola Vakfı tarafından Türkiye’ye tahsis edilen 1,5 milyon dolarlık fon kapsamında Türk Kızılay’ına 10 milyon TL’lik destek sağladık. Bu kapsamda Kızılay ile birlikte 3’e ayrılan bir destek programı yürütüyoruz. Destek programı kapsamında Sağlık Bakanlığımıza medikal
malzeme alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapılması için destek sağlanması; ülkemizde 7 bölgedeki 29 şehirde 150 bin haneye ulaşan gıda bankalarına Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile gıda ve temizlik malzemesi ulaştırılması ve sektör derneklerimiz TÜRYİD ve Türes aracılığıyla ulaştığımız 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağlanması bulunuyor. CCI fabrikalarında Sağlık Müdürlükleri ve üniversite hastaneleri için 1 tondan fazla el dezenfektanı ve 10 ton yüzey temizleme sıvısı üretildi ve bağışlandı.
İhtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla geniş çaplı ücretsiz ürün bağışlarımızı sürdürdük. Türk Kızılayı’nın 13 ilindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri aracılığıyla vatandaşlarımıza ücretsiz ürün bağışladık. Yerel yönetimler, belediyeler ve üniversiteler aracılığıyla sağlık sektörü çalışanlarının tüketimi için 7.600’dan fazla kasa ürün bağışı gerçekleştirdik. CCI Gönüllüleri aracılığıyla TİDER’e 500 kasa ürün ulaştırdık. Ek olarak Elazığ Valisi tarafından yürütülen “Esnaf Projesine” nakit bağış desteği sağladık. Ayrıca İstanbul Acil Servisinde sağlık çalışanlarına günde iki kez 200’er adet olmak üzere toplamda 15.000’den fazla ücretsiz yemek ve polis teşkilatına 3.000 ameliyat maskesi ve 2.000 eldiven bağışlandı.
Kazakistan'da;
Coca-Cola Vakfı Uluslararası Yardım Fonu, Kazakistan’a Covid-19 salgını ile mücadelede yardımcı olmak için 130 milyon Tenge’den fazla bütçe ayırdı. Kazakistan’daki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ve Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile birlikte, bu fonlar gerekli tıbbi malzemeleri satın almak için kullanıldı. Sağlık çalışanları için 1.620 yeniden kullanılabilir antiplag kiti, 27.000 Covid-19 virüsü testi için 270 reaktif kiti alındı. Fonların bir kısmı, ülkenin tüm bölgelerinde ekonomik olarak dezavantajlı 4.000 aileye temel gıda paketleri satın almak için kullanıldı. ССI Kazakistan, sağlık kurumlarına, barikatlara ve karantina bölgelerine 17.400 litreden fazla içecek
bağışlayarak destek sağladı ve ayrıca Akmola, Almati, Karaganda ve Kostanay bölgelerindeki düşük gelirli aileler için yaklaşık 1000 gıda sepetinin hazırlanmasına yardımcı oldu.Ağustos 2020’de CCI Kazakistan, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine 10.000 sıcak yemek bağışlamak için büyük yemek dağıtım hizmeti şirketleri, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla “İyiliği Paylaşmak” isimli bir toplum bağış programı başlattı. Programa katılan restoranlarda; Wolt, Glovo veya Chocofood aracılığıyla herkes tarafından satın alınabilen ve bağışlanabilen “Kind Menü” olarak işaretlenen yemekler belirlendi. CCI Kazakistan olarak her öğün maliyetinin %50’sini karşıladık.
Kazakistan’da salgın süresince, küçük işletmeler için talep oluşturmak ve işlerini sürdürmeleri için yardım etmek amacıyla bir program başlattık. CCI Kazakistan, iş birliğinin ilk ayları için komisyon ücretlerini ödeyerek yaklaşık 500 küçük restoran ve mağazanın Chocofood, Glovo ve Wolt’un müşterisi olmasına ve eve teslimat hizmetine başlamasına yardımcı oldu. Şirket ayrıca, küçük işletmelerin daha fazla müşteri çekebilmeleri için sosyal ve dijital medya aracılığıyla pazarlama becerilerinde ustalaşmalarına yardımcı olmak için eğitim de veriyor.
Tacikistan’da;
Covid-19 salgını sürecinde Tacikistan’da UNDP aracılığıyla 50 bin dolarlık fon tahsis ederek Sağlık Bakanlığı’na tıbbi ekipman bağışı yaptık. Tacikistan’daki karantina hastanelerine 20.000 litreden fazla BonAqua teslimatı yaptık. Duşanbe, Khujand, Kulyab, Bohtar ve Regar gibi şehirlerde 9 kliniğe destek verdik. Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına insani yardımın bir parçası olarak Dağlık Badaşhan’ın (GBAO) desteği sağlandı. “Peshraft” STK’sının desteğiyle Tacikistan’daki 13 kliniğe bağış yaptık.
Kırgızistan’da;
TCCC ile birlikte hastanelere ve gönüllülere 20.000 litre su ve diğer içecek yardımı yaptık. Kızılay’dan gıda paketi satın almak için yapılan 100.000 ABD doları bağış ile ülke genelinde 5.700 haneyi ve 25 bin kişiyi kapsayan yardım gerçekleştirdik. Çalışanlarımız tarafından hastanelere gerekli ekipmanları satın alması için 100.000 KGS bağış yaptık. 3.000 litre dezenfektan ürettik ve devlete bağışladık.
Irak'ta;
İş ortağımız olan 50.000 müşterimize mağaza içi hijyen iletişimi için güvenlik önlemlerini içeren posterler dağıttık. Eğitim mesajlarıyla birlikte yarım milyon maske sağladık. Bayilerimizi ücretsiz ürünlerle birlikte ülke genel müdürü tarafından imzalanmış olan takdir simgeleriyle destekledik.
Gönüllülük
Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
CCI’ın organizasyon kültürünün en önemli bileşenlerinden biri, çalışan gönüllülüğünün teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. CCI Gönüllüleri Girişimi 2013 yılında faaliyete geçti. Çalışanların gönüllülüğünü teşvik etmek amacıyla kurulan Gönüllü Çalışma Kulüpleri, geniş bir faaliyet yelpazesiyle çalışanlarımıza gönüllülük yolunda rehberlik ediyor. Bu faaliyetler, çevre koruma faaliyetlerinin (temizlik, ağaç dikme vb.), yanı sıra hastanelerde yetim veya çocukları ziyaret etmeyi içerir.
2017 yılında CCI çok önemli bir adım atarak tüm çalışanları için gönüllülük çalışmalarını sistemli bir şekilde teşvik etmek ve desteklemek için CCI Gönüllülük Programını uygulamaya koymuştur. İlk olarak Türkiye’de hayata geçen program, kademeli olarak diğer CCI ülkelerine yayılmaktadır. Program kapsamında, CCI, Anadolu Vakfı dahil STK’lar ve Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve yerel hükümetler ile iş birliği yapmaktadır. CCI çalışanları, şirketin intranet platformu üzerinden tercih ettikleri faaliyet alanlarını belirterek Gönüllülük Programına başvurabilirler. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle gönüllülük faaliyetlerimiz askıya alınmıştır.
Daha fazla bilgi için lütfen Anadolu Vakfı web sitesini ziyaret edin.
Beşeri Sermaye