Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

CEO'muzun Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünya için Covid-19 salgını etkisiyle çok zorlu geçen böylesi bir yılda, gerçekleştirdiğimiz başarılı performansımızı, paydaşlarımız için yarattığımız değeri ve geleceğe yönelik stratejilerimizi sizlerin bilgisine sunduğumuz ve ilk entegre faaliyet raporumuz olma özelliği taşıyan 2020 CCI Entegre Faaliyet Raporunu paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu raporla birlikte CCI’ın sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili performansını, değerlendirmelerini, hedef ve stratejilerini bütüncül bir yaklaşımla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz.

10 ülkede 26 tesiste faaliyet gösteren çok uluslu bir şişeleme şirketi olarak “faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hızlı tüketim malları sektörünün en iyi şirketi olma” vizyonuyla çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda ilerlememizi, tutku, hesap verebilirlik, takım çalışması ve doğruluk değerlerimizi benimseyen çalışanlarımıza borçluyuz. Çalışanlarımız “One CCI” kültürü ile, standart hale getirdiğimiz görev ve sorumlulukları, faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde aynı titizlikle yerine getiriyor.  Bu yıl Türkmenistan ve Irak faaliyetlerini de ekleyerek rapor kapsamımızı 9 ülkeye çıkardık ve toplam üretim hacminin ve çalışanların yüzde 100’ünü içerecek şekilde genişlettik.

burak-basarir-photo
Burak Başarır
Coca-Cola İçecek, CEO

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünya için Covid-19 salgını etkisiyle çok zorlu geçen böylesi bir yılda, gerçekleştirdiğimiz başarılı performansımızı, paydaşlarımız için yarattığımız değeri ve geleceğe yönelik stratejilerimizi sizlerin bilgisine sunduğumuz ve ilk entegre faaliyet raporumuz olma özelliği taşıyan 2020 CCI Entegre Faaliyet Raporunu paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu raporla birlikte CCI’ın sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili performansını, değerlendirmelerini, hedef ve stratejilerini bütüncül bir yaklaşımla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz.

10 ülkede 26 tesiste faaliyet gösteren çok uluslu bir şişeleme şirketi olarak “faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hızlı tüketim malları sektörünün en iyi şirketi olma” vizyonuyla çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda ilerlememizi, tutku, hesap verebilirlik, takım çalışması ve doğruluk değerlerimizi benimseyen çalışanlarımıza borçluyuz. Çalışanlarımız “One CCI” kültürü ile, standart hale getirdiğimiz görev ve sorumlulukları, faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde aynı titizlikle yerine getiriyor.  Bu yıl Türkmenistan ve Irak faaliyetlerini de ekleyerek rapor kapsamımızı 9 ülkeye çıkardık ve toplam üretim hacminin ve çalışanların yüzde 100’ünü içerecek şekilde genişlettik.

Stratejik Önceliklerimiz ve Risk Değerlendirmemiz

Çok çeşitli risk ve fırsatları barındıran faaliyet coğrafyamızda entegre bir bakış açısıyla hem şirketimiz hem de paydaşlarımız için değer yaratma odağıyla geleceğe dönük strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Stratejik önceliklerimizi, kaliteli büyümeyi hızlandırmak, hızlı tüketim malları yönetiminde sektörün en iyisi olmak, çalışanlarımızla birlikte kazanmak, sektörel liderlik için dijitalleşmek ve paydaşlarımızla birlikte kazanmak olarak belirledik.

Stratejik önceliklerimiz doğrultusunda mevcut ve gelecek risklerimizi değerlendirerek hem küresel hem de faaliyet coğrafyamıza özel zorlukların etkisini azaltmak ve fırsatları yakalamak için kapsamlı çalışmalarımıza devam ettik. Olay Yönetimi ve Kriz Çözümü (IMCR) programımız çerçevesinde kriz koşullarına hızla uyum sağlayarak iyileşmeye odaklandık. Bununla birlikte büyüme ve karlılığı artırmaya; serbest nakdi korumaya yönelik adımlar attık. İç ve dış iletişim kanallarını aktif olarak kullandık. Covid-19 salgını öncesinde yaptığımız risk değerlendirmesini IMCR programına uygun olarak hızla gözden geçirdik. Doğru önceliklere odaklanmak için risklerimizin önem derecelerini ve kullanılan terminolojiyi düzenleyerek 10 temel riske odaklandık. Aynı zamanda yer yıl olduğu gibi önceliklendirme analizimizi de yeniden değerlendirdik. Belirlediğimiz riskler ile önceliklendirme analizimizin sonuçlarının birbirine paralel şekilde ortaya çıkması, doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir.

Tüm bu analizlerimizle birlikte risk azaltma tedbirlerimiz, stratejik iş birlikleri
ve değişen koşullara hızla cevap vermemizi sağlayan çevik operasyonlarımız
sayesinde konsolide net satış gelirimizi 2019’a göre %19,8 artırdık. 2020
yılında Covid-19 salgınından etkilenen konsolide satış hacmindeki düşüşü
beklenenden daha iyi bir performans sergileyerek %1,9 ile sınırlı tutmayı
başarırken, uluslararası operasyonlarda satış hacmimiz %2,8 büyüdü.
Uluslararası operasyonlarımızdaki yüksek performansımızın ana nedeni güçlü
gazlı içecek kategorisinin payının yüksek olması ve yerinde tüketim kanallarına
daha az nüfuz etmiş olmamızdır. Tüm ülkelerde gazlı içecek pazarında ilk
sıralardaki yerimizi koruduk. Bunlara ek olarak, güçlü ve esnek bilanço yapımız,
nakit yaratma kabiliyetimiz ve kaliteli büyüme algoritmamız ile net kârımızı bir
önceki yıla göre %27,6 oranında artırdık ve 1,2 milyar TL seviyesinde kâr elde
ettik.

Müşterilerimiz ve Tüketicilerimiz için Değer Yaratmak

Tüketici sağlığını korumak adına bizim için her zaman en öncelikli konulardan biri olan ürün güvenliği ve hijyen uygulamalarımızı, Covid-19 salgınıyla beraber daha da güçlendirdik. Tüm operasyonlarımızda temizlik ve dezenfeksiyon sıklığını artırdık ve bu sayede TCCC ve ilgili iş birimi tarafından sanal olarak gerçekleştirilen, ana odağında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve gıda güvenliği bulunan denetimler başarıyla tamamlandı. Tüm Türkiye fabrikalarımız TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasına layık görüldü.

Müşterilerimizle birlikte kazanma anlayışımızı bu zorlu dönemde de sürdürerek onlarla dayanışma içinde hızlı çözümlere odaklandık. Müşterilerimiz için iletişim stratejileri, operasyonel, finansal ve ticari stratejiler geliştirdik. Etkileşimimizi artırarak sürekli bilgi paylaşımında bulunduk, satış ve dağıtım süreçlerimizi optimize ettik, ödeme, indirim, iade ve bedelsiz ürün desteklerinde bulunduk ve çevrimiçi platformlardaki satışları artırmaya yönelik özel promosyonlar ve reklamlara yöneldik. Müşterilerimize yönelik yaptığımız faaliyetler sayesinde Türkiye'de "Online Alışveriş Yolculuğunu Anlamak" ve Pakistan'da "Bakkal Fiyatını Anlamak" projeleriyle Baykuş Ödülleri’nde 2 ödüle layık görüldük.

Çalışanlarımız için Değer Yaratmak

CCI olarak tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak için tüm önlemleri alıyoruz. Covid-19 salgınına dair sürekli ve güncel bilgi paylaşımları gerçekleştirdik, işi müsaade eden çalışanlarımız için uzaktan çalışma düzenini başlattık, tesislerimizdeki dezenfeksiyon sıklığını artırarak sosyal mesafe kurallarını uyguladık ve ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Çalışanlarımızın fiziksel sağlığının yanı sıra mental sağlığının korunması için de onlara sürekli iletişim kanallarıyla destek olduk.

Bu süreçte çalışanlarımızın gelişimini çevrimiçi/dijital platformlar aracılığıyla destekledik. Dijital öğrenme platformlarıyla iş birlikleri geliştirdik. Aynı zamanda, CCI Next Yetenek programımızı çevrimiçi olarak devam ettirerek gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürdük.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımız çerçevesinde LEAD Network CEO Pledge’i imzalayarak 2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını yüzde beş artırma sözü verdik ve hızlı tüketim malları sektöründe öncü şirketler arasında yer aldık. Cinsiyetler arası ücret farkı çalışması tüm CCI ülkelerinde tamamlandı. CCI Türkiye Ev İçi Şiddet Politikasını yayınlayarak iş dünyasına örnek olduk.

Toplum için Değer Yaratmak

Covid-19 salgınından etkilenen tüm kesimlere destek olmak adına çeşitli STK ve platformlarla iş birlikleri gerçekleştirdik. Hemen hemen tüm ülkelerde, sağlık çalışanlarına, ihtiyaç sahiplerine CCI ürünleri, yemek ve alışveriş paketleri desteği sağladık. Fabrikalarımızda dezenfektan üreterek devlet kurumlarına bağışladık.

Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ülkelerde dolaylı ekonomik etkimiz Türkiye’de 10, Kırgızistan’da 7,6, Pakistan’da 2,7 kat olmuştur. Türkiye’de CCI operasyonları yaklaşık 30.000 dolaylı istihdam yaratmaktadır.

2020 yılında geliştirdiğimiz operasyonel mükemmellik projeleri, dijital teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve verimlilik projeleriyle, 3,75 milyon ağacın
bir yılda emdiği CO2 miktarına eşdeğer 45 bin ton CO2 emisyonunu
önledik. Yaklaşık 104 bin m3 su ve 330 milyon MJ enerji tasarrufu sağladık. Sürdürülebilir ambalaj projelerimizle, hafifletme çalışmalarımıza devam ettik, geri dönüştürülmüş PET ve depozitolu şişe kullanımını artırdık. Tesislerimizde %99’a varan geri dönüşüm oranlarına ulaştık. Türkiye’de ise “Sıfır Atık” ile üretim yapıyoruz. Gıda israfının önlenmesine yönelik dünya çapındaki “10x20x30” girişimine dahil olduk.

Covid-19 salgını sürecinde bugüne kadar çalışanlarımız, paydaşlarımız ve farklı ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiğimiz değer yaratan uygulamalarla İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden Best Business Ödülleri’nde “Covid-19 Sürecinde Olağanüstü Destek” kategorisinde “Üstün Destek Ödülü”nü kazandık

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki yıllarda, tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma odağımızla, “faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hızlı tüketim malları sektörünün en iyi şirketi olma” vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Müşteri ve tüketici tercihleri ve perakende ortamındaki değişimin hep bir adım önünde olmak için risk ve fırsatları gözden geçirerek, çevik iş modellerine odaklanacağız. Bu yıl özellikle artan dijital yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek inovasyon çalışmalarıyla operasyonlarımızı optimize edeceğiz.

Sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek için paydaşlarımızla birlikte kazanmaya odaklanarak değer artışı yönetimi ile verimliliği daha ileriye taşıyacağız. Daha çok müşteriye ve tüketiciye ulaşma hedefiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi faaliyet kapsamımızı genişleteceğiz. Çalışanlarımızın gelişimine yaptığımız yatırımlarımızı sürdürerek, en iyi işveren markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme odağı ile hissedarlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Tüm zorluklara rağmen bu başarılı performansımızın ardındaki temel gücü oluşturan çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarak ilk Entegre Faaliyet Raporumuzu beğeniyle okumanızı diliyorum.

Burak Başarır's signature
Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı