Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Sürdürülebilir Büyüme

CCI olarak, Türkiye’de yarattığımız ve geliştirdiğimiz iş yapma şeklimizi diğer ülkelere de başarıyla aktarıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada, güçlü yanlarımızı en verimli şekilde kullanıyor ve organik büyümenin yanında satın almalar yoluyla da büyümeye devam etmeyi amaçlıyoruz. Değer yaratabileceğimiz potansiyel ülke ve operasyonları çok yakından takip ederek büyümeyi destekleyecek fırsatları değerlendiriyoruz. Yatırımın sunduğu tüm potansiyel faydaları hayata geçirmek ve CCI’ın sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak için bu süreci en etkin ve verimli şekilde yönetiyoruz.

Bu süreç boyunca tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu amaçla finansal riskleri titizlikle değerlendiriyor, gelirlerimizi artırmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürerek etkili pazarlama, fiyatlandırma ve promosyon programlarını uyguluyoruz. İşletme sermayesini etkili şekilde yönetirken finansal disiplinden taviz vermiyoruz. Bu sayede hisse fiyatlarımızı ve hissedarlarımıza ödenecek temettü tutarını artırmayı hedefliyoruz.
Yatırımcılarımız için değer yaratmanın yanında; sürdürülebilirlik prensiplerimiz ve stratejimizle çevre, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ve kurumsal yönetim başta olmak üzere pek çok alanda itibarımızı artırmaya devam ediyoruz. CCI olarak bu alanda başarılı uygulamalarımız sayesinde 2020 Aralık ayında altıncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil edildik.
Halka açıldığımız 12 Mayıs 2006 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan dönemde hisse sayımız 25.437.078.200’dür. (100 adet hissenin nominal değer 1 TL’dir.) CCI olarak sermayemizin %27,8’i halka açıktır ve hisselerimiz CCOLA.TI sembolü ile Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.
CCI olarak hissemiz BIST 100, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.
Halka açıldığımız tarihten 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçen dönemde CCI olarak hisse değerimiz TL bazında %882, dolar bazında ise %85 arttı. Aynı sürede hisselerimiz BIST- 100 Endeksi’nin %179 üzerinde performans gösterdi. Bununla birlikte, hisse fiyatımız, 2020 yılında yıllık %74 artış gösterdi.
CCI olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızla kapsamlı, düzenli ve doğru bilgi paylaşımı ile güvene dayanan bir ilişki kurarak değer yaratmayı amaçlıyoruz. CCI, halihazırda 20 hisse senedi analisti tarafından takip edilmektedir.
CCI olarak yatırımcı ve hissedarlarımızla çift yönlü iletişimi önemsiyor, faaliyetlerimizin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırmaya odaklanıyoruz. Faaliyetlerimiz ve faaliyetlerimizi etkileyebilecek önemli değişiklikler hakkında etkin, zamanında, eşit bir iletişim politikası benimsiyoruz. Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak 2020 yılında;
23 adet yatırımcı konferansı ve roadshow’a katılım sağladık (3 tanesi fiziken, diğerleri salgın koşulları sebebi ile videokonferans şeklinde gerçekleşti).
188 toplantıda 458 analist ve yatırımcı ile görüştük.
Yıl içinde 4 kez düzenlediğimiz telekonferanslar aracılığı ile finansal sonuçlarımızı paylaştık.
Çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı yatırımcılar için ilkini 2019 yılında Londra, Stockholm ve Kopenhag’da organize ettiğimiz roadshow'u 2020 yılında salgın koşulları sebebiyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdik.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve analistlerden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerini CCI Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yanıtladık.
Genel Kurul toplantısına ilişkin hazırlıkları Hukuk Departmanı ile birlikte tamamladık.
Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ve hisse performansına ilişkin düzenli olarak rapor sunduk. Yatırımcıların sıklıkla sorduğu soruları, taleplerini ve önemsediği konuları özetledik.
Sermaye piyasası mevzuatındaki değişiklikleri takip ederek Şirket içinde gerekli bilgilendirmeleri yaptık.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) değişen düzenlemeleriyle sürekli olarak önemini artıran kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda başarılı uygulamalarımızı daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. 2020 yılında kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 10,00 üzerinden 9,46 olarak teyit edilmiştir. (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 2 Temmuz 2020)
Şirketimizin 2020 yılına ait bağımsız denetim hizmeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kredi Derecelendirmesi

Fitch Ratings, 3 Temmuz 2020 tarihinde Coca-Cola İçecek’in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki derece yükselterek, 'BB' seviyesinden ‘BBB-' seviyesine revize etmiştir. Kredi notlarının görünümü "durağan"dır. Fitch aynı zamanda Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 'BBB-' olarak teyit ederken "negatif" olan görünümünü "durağan"a yükseltmiştir.

Bu değişiklik, Fitch'in CCI ülke tavan notu kriteri olarak, grubun yabancı para cinsinden faiz giderlerini gerektiği şekilde karşılayabilecek nakdi elde ettiği Kazakistan'ın ülke tavan notunu ("BBB+") kullanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun görünümünün "durağan" olarak değişmesi ise Fitch'in piyasadaki zorlukların ve karantina önlemlerinin CCI’ın ana pazarlarındaki talebe etkisinin 2020-2021 döneminde sınırlı olacağı beklentisine dayanmaktadır.
Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCI’ın güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etmiştir. Fitch raporunda ayrıca, CCI’ın güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını ve Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak belirtmiştir. Fitch CCI’ın derecelendirme notlarının faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini belirtirken, bununla birlikte CCI’ın bu zorlu koşullarda göstermiş olduğu güçlü performansa da işaret etmiştir.

Moody’s, Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüp, kredi görünümünü negatif olarak belirttiği kararında, Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanını da B2 seviyesine düşürmesini takiben, 17 Eylül 2020 tarihli raporunda, Şirketimizin B1 olan uzun vadeli kredi notunu da B2'ye düşürmüş, görünümünü ise negatif olarak teyit etmiştir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın

CCOLA Hisse Fiyatı (TL)

Tabloyu görmek için sola kaydırın

2020 Hisse Performansı

Tabloyu görmek için sola kaydırın

Coca-Cola İçecek İşlem Kodları

Tabloyu görmek için sola kaydırın
Çevresel Ayak İzi