Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Bağımsız Doğrulama

Tabloyu görmek için sola kaydırın
Türkiye'de Sera Gazı Doğrulama Kapsamı
GHG Emisyonları Doğrulama Beyanı
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
Bağımsız Güvence