Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Finansal Performans

Konsolide net satış geliri, fiyat ayarlamaları, disiplinli değer büyümesi yönetimi ve toplam satış hacmi içinde gazlı içecekler kategorisinin payının geçen seneye göre daha yüksek olması ile birlikte %19,8 büyüyerek 14.391 milyon TL olarak gerçekleşti. Kur çevrim farkının olumlu etkisi hariç bakıldığında, 2020 yılında, net satış gelirleri yine güçlü bir performans sergiledi ve %10,3’lük bir büyüme kaydetti.
Türkiye operasyonlarında, gazlı içeceklerin toplam hacim içindeki artan payı, fiyat ayarlamaları ve değer büyümesi yönetimi yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ünite kasa başına net satış gelirinin artmasını destekledi. Buna bağlı olarak, 2020 yılında Türkiye operasyonlarının net satış geliri, ünite kasa başına net satış gelirinin %21,1 artmasıyla birlikte toplamda %12,0 büyüdü ve 6.188,4 milyon TL olarak gerçekleşti.
2020 yılında uluslararası operasyonlarımızın net satış geliri yıllık bazda %26,5 artarak 8.204,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kur etkisinden arındırılmış net satış gelirleri ise %8,8 büyüdü.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Brüt kâr marjı, 2020 yılında 43 baz puan artarak %35,2 olarak gerçekleşti. Daha yüksek ünite kasa başına net satış geliri ve etkin maliyet yönetimi, olumsuz paket dağılımını ve yedek parçaların 20 yıl olan faydalı ömrünün 10 yıl olarak değiştirilmesinin olumsuz etkisini telafi etti. Nakit akış riskinden korunma muhasebesinin 2019 yılındaki olumlu etkisi hariç bakıldığında, brüt kâr marjı 2020 yılında 250 baz puan artış gösterdi. Ek olarak, yedek parçaların faydalı ömürlerinde yapılan değişikliğin etkisi hariç bakıldığında ise yıllık marj artışı 335 baz puan oldu.
Faaliyet kâr marjı, 2020 yılında, faaliyet giderlerindeki tasarruflara ek olarak daha yalın bir ürün portföyü ile faaliyet gösterilmesi sonucunda raporlanan bazda 226 baz puan arttı ve %14,9 oldu. Nakit akış riskinden korunma muhasebesinin etkisinden arındırılmış olarak ve yedek parçaların faydalı ömründeki değişiklik hariç bakıldığında ise faaliyet kâr marjı 517 baz puan artış göstermiş oldu.
Net finansal gider, TFRS 16’ya ilişkin kiralama borçları dahil, 2019 yılında (335) milyon TL iken 2020 yılında (289) milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Lirası’nın ABD doları karşısında %24 değer kaybetmesine rağmen (2019 yılında %13 değer kaybı yaşanmıştı) net finansal giderlerin geçen seneye göre azalması, kısa yabancı para pozisyonunun başarılı bir şekilde azaltılmasından kaynaklandı.
Türkiye operasyonlarının brüt kâr marjı nakit akış riskinden korunma muhasebesinin uygulanmamasından olumsuz etkilenerek 2020 yılında 282 baz puan daraldı ve %39,3 olarak gerçekleşti. Bu etki hariç bakıldığında Türkiyeoperasyonlarının brüt kâr marjı 2020 yılında 169 baz puan artış gösterdi. yedek parçaların faydalı ömürlerinde yapılan değişikliğin etkisi hariç bakıldığında ise yıllık marj artışı 193 baz puan oldu.
Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde karşı karşıya kalınan zorlu koşullara rağmen, brüt kâr marjı 2020 yılında, etkin maliyet yönetimi ve daha yüksek satış fiyatlarının desteği ile 360 baz puan artışla %32,2 oldu.
Konsolide FAVÖK marjı 2020 yılında, gelir büyümesi yönetimine olan bağlılığımız ve disiplinli bir şekilde yürütülen maliyet kontrol mekanizması ile 282 baz puan artışla %21,8 olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Türkiye operasyonunun FAVÖK marjı (diğer gelir/gider etkisi hariç tutulduğunda) raporlanan bazda 108 baz puan daralırken, nakit akış riskinden korunma muhasebesinin etkisi hariç bakıldığında ise 343 baz puan artış göstermiş oldu. Uluslararası operasyonların FAVÖK marjı (diğer gelir/gider etkisi hariç tutulduğunda) 489 baz puan artışla %24,3 oldu.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Kontrol gücü olmayan paylar, 2019 yılında 23,5 milyon TL iken 2020 yılında eksi 81,5 milyon TL oldu.
Serbest nakit akımı, Serbest nakit akımı, 2019 yılında 1.081 milyon TL iken, 2020 yılında 1.987 milyon TL oldu. Güçlü kârlılığımız, pandemi dönemindeki ihtiyatlı harcama yaklaşımımız kapsamındaki düşük yatırım harcamalarımız ve bunlara ek olarak olağanüstü sıkı işletme sermayesi yönetimimiz, güçlü bir serbest nakit akışı yaratmamızı. sağlayan etkenler oldu. Türkiye ve Pakistan’daki güçlü iyileşmeler neticesinde net işletme sermayesinin net satış gelirine oranı 2020 yılında (%0,3) olarak gerçekleşti. Bunlarla birlikte, önceki dönemlerde uzun vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılan Irak satım opsiyonunun kısa vadeli yükümlülüğe geçmesi de net işletme sermayesini olumlu etkiledi. Bu etki hariç bakıldığında, 2019 yılında %4,1 olan net işletme sermayesinin net satış gelirine oranı 2020 yılında %1,9 olarak gerçekleşti.
Net kâr, 2019 yılında 965,8 milyon TL iken, 2020 yılında 1.232,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kârdaki bu artış, güçlü faaliyet kârlılığı ve daha düşük finansal giderin bir sonucu oldu.
Yatırım harcamaları, 2020 yılında 666 milyon TL olarak gerçekleşirken, net satış gelirine oranı %4,6 oldu. Pandemi döneminin başında belirtildiği şekilde, CCI’ın dijitalleşmesi ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olanlar hariç, kesinleşmemiş tüm yatırım harcamalarının dondurulması sonucunda, 2020 yılında, yatırım harcamalarının net satış gelirine oranı 2019 yılına kıyasla 175 baz puan azaldı. 2020 yılında toplam yatırım harcamasının %45’i Türkiye operasyonunda, %55’i ise uluslararası operasyonlarda yapıldı.
Konsolide borç, Konsolide borç, 2019 yıl sonunda 924 milyon ABD doları seviyesindeyken, 31 Aralık 2020 itibarıyla yabancı para cinsinden borçlardaki düşüşle birlikte 839 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 yılında, 638 milyon ABD doları konsolide nakit ile birlikte net borç tutarı 201 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Net Borç / FAVÖK oranı, güçlü operasyonel kârlılık, sıkı mali disiplin ve yaratılan serbest nakit akım doğrultusunda önemli derecede azalarak, 2019 yıl sonunda olduğu 1,12x seviyesinden 2020 yılı sonunda 0,47x seviyesine geriledi.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Operasyonel Performans