Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Beşeri
Sermaye

Tüm paydaşlarımız için yarattığımız değerin çalışanlarımız için değer yaratmakla başladığına olan inancımızla; çeşitlilik barındıran, işine bağlı, tek ve kapsayıcı bir ekip olarak çalışıyoruz. Çalışanlarımızın beklentilerini dinliyor, yetenek gelişimi ve performans yönetimi programlarıyla gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

CCI olarak, temel değerlerimizden biri insan haklarına saygıdır. Şirket değerlerimiz, operasyonel mükemmellik standartlarımız, yasa, yönetmelik ve insan haklarına uyum taahhütlerimiz üzerine inşa edilen başarımızın ardındaki gücün her bir çalışanımızın katkısından ileri geldiğine inanıyoruz. Evrensel insan haklarına saygı duyulan, açık, çeşitlilik barındıran ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Her bir çalışanımıza değer veriyor, her açıdan eşit bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerini ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için onlara ilham verebilmeyi amaçlıyoruz.
İlk İnsan Hakları Politikamızı yayımladığımız Aralık 2018 tarihinden bu yana, CCI mevcut İşyeri Haklar Politikasının devamı olarak, işyeri haklarını ve insan haklarını değer zincirimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm uygulamalara, kurumsal değerlerimize
ve sürdürülebilirlik stratejimize entegre ediyoruz. Vizyonumuzun temel yapı taşlarından birini oluşturan bu politika, tüm satın alma zincirimiz boyunca sürekli ve tutarlı bir şekilde aktarılmaktadır. CCI İnsan Hakları Politikası, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen uluslararası insan hakları standartlarına dayanmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yetenekli ve işine tutkuyla bağlı beşerî sermayemizle değer yaratıyor ve birlikte büyüyoruz. Tüm çalışanlarımızın yetenek ve performans yönetimi süreçlerine dahil olmasını sağlıyor; yetenek yönetimini, yetenek kazanımından liderlik gelişimine kadar bütün bir süreç olarak görüyoruz. CCI genelinde standart hale getirilen tek ekip kültürü, tüm çalışanlarımızın kendilerini geliştirme fırsatına sahip olduğu bir çalışma ortamı sağlıyor.
CCI Yetenek Yönetimi İlkeleri’ni şirketimizin intranet platformu üzerinden çalışanlarımıza aktararak çalışanlara ve yöneticilere destek oluyor, bu sayede sürecin CCI genelinde standardizasyonunu sağlıyoruz. Çalışanlarımız, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda CCI değerlerine bağlılıkla çeşitli fonksiyonel roller ve / veya sorumluluklar üstlenirler. İş sonuçlarını ve gelecekteki büyümeyi sürdürmek için IMPACT liderlik davranışları sergilerler.
I - etkile ve ikna et,
M - ilham ver,
P - müşteri ile birlikte kazan,
A - kapsayıcı ol,
C - çıtayı daima yükselt,
T - geleceği düşün
CCI Yetenek Yönetim Stratejisi
Yüksek performanslı tek ekip kültürünü mümkün kılmak için yetenekli işgücü yaratmayı sağlıyoruz. Değer yaratma ve sürdürülebilir iş sonuçları sağlama amacımıza ulaşmada, CCI değerlerini yaşayan ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda IMPACT liderlik davranışları sergileyen yetenekleri çekmek, geliştirmek, dahil etmek ve elde tutmak için tutarlı bir dizi standart, sistem ve süreç uygulamaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlar, faaliyet gösterdiğimiz farklı coğrafyalarda çeşitli işlevsel roller ve / veya sorumluluklar üstlenmeye istekli olarak CCI kültür unsurlarını geliştirmeye ve iş sonuçlarını ve gelecekteki büyümeyi sürdürmek için gerekli mevcut ve gelecekteki yeteneklerde geliştirmeye devam etmeye kararlıdır.
Yetenek Segmentasyon Aracı
2020 yılında, şeffaf, objektif ve adil bir belirleme sürecini sürdürmek için, CCI genelinde yetenek belirlemeye yönelik standart bir mekanizma ve değerlendirme süreci olarak “Yetenek Segmentasyon Aracı”nı (TST) kullanmaya devam ettik. Araç, “yetenekleri” potansiyel faktörlerine göre objektif olarak tanımlamamızı sağlamaya devam etti. TST, CCI’da Geleceğin Liderlerini belirlememizde bize destek verdi ve 2021’de CCI genelinde küresel, veriye dayalı, bilimsel bir potansiyel belirleme aracı sunarak Geleceğin Liderlerini doğrulayacağız.
Tek Çalışan Teknoloji Platformu
2020 yılında “Tek Çalışan Teknoloji Platformu” nu kullanmaya devam ettik. Tek Çalışan Platformu (OPP) uçtan uca bilgi sağlar ve CCI’daki bir kariyere tek elden çözümdür ve mobil ve interaktif uygulamalarla desteklenir. Bu platform, CCI çalışanlarının performans hedeflerini, Bireysel Gelişim Planlarını (IDP’ler) ve yetenek profillerini takip etmelerine yardımcı olur. Çalışanlarımız, platform üzerinden eğitim geçmişleri, iç ve dış mesleki deneyimleri, kritik görevler / projeler, temel başarıları, kariyer hedefleri, dil becerileri ve hareketlilik tercihleri dahil olmak üzere kendi kişisel kariyer sayfalarını oluşturabiliyorlar.
Yetenek Gelişim Forumu
Yetenek Yönetimi Sistemimizin CCI’daki en güçlü süreç ve rutinlerinden biri de 2020’de devam eden Yetenek Geliştirme Forumu (TDF) toplantılarıdır. Sırasıyla Nisan ve Ekim aylarında iki forum düzenledik ve buna göre kritik pozisyonları doğru kişilerle doldurmak için yetenek havuzlarımızı, yedek personel gücümüzü ve gereksinimleri inceledik. Şirket içi yetenek havuzu kullanım oranını göstermek ve CCI çapında üst pozisyonlar için aday hazırlığını izlemek için özelleştirilmiş bir endeks olan Yetenek Hazırlık Endeksi’ni (TRI) 2020 yılında da kullanmaya devam ettik. 2020 yılında dokuz puanlık artışla %62’lik bir endeks seviyesine ulaştık ve CCI genelinde 2022’de kritik pozisyonlar için minimum %65’i hedefleyerek %70 seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.
Bireysel Gelişim Planları
2020 yılında, tüm kritik pozisyon sahiplerimizin, haleflerimizin ve gelecekteki liderlerimizin kısa ve uzun vadeli kariyer hedefleri, gelecekteki yetenek geliştirme ihtiyaçları ve yetkinlik geliştirme gereksinimleri doğrultusunda Bireysel Gelişim Planlarını (IDP’ler) izlemeye devam ettik. 2020 yılında, IMPACT Liderlik Davranışı Modeli ve çalışanların kullanıcı dostu ve pratik bir araçla yöneticilerine doğrudan geri bildirim sağlayarak geri dönüş kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan Yukarı Geri Bildirim Anketi kullanılarak yeniden yapılandırılan 360 Derece Geri Bildirim Değerlendirme Anketi ile gelişim süreçlerini ölçtük. Her iki anket de 2020 yılında Performans Yönetim Sistemi döngüsünün başlamasıyla birlikte kullanılmıştır. CCI Performans Yönetim Süreci, CCI’ın vizyonuyla uyumlu hem iş hedeflerini hem de insan hedeflerini kolaylaştırmaya devam ediyor ve organizasyonumuzun, ekiplerin ve bireylerin becerilerini, yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik sürekli bağlılıkla başarılı sonuçlar vermesini güvence altına alıyor.
2020 yılı Değerlerimiz ve Liderlik Davranışlarımız IMPACT’e ek olarak Kültür Elementlerine odaklandığımız bir yıl oldu. 2019’da tetiklenen ve 2020’de hız kazanan Kültür Elementlerine yönelik aktivitelere 2021 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl tüm çalışanlarımız 8 kültür elementinden oluşan Tek Takım Kültürüne katkı sağlamak için sorumluluk alacak ve yöneticilerinin liderliğinde yıllık hedeflerinde alacakları aksiyonlarla CCI Kültürü’nü odağına alacak.
2021 Planları
2021'de, bilimsel araçlar, sistemler ve değerlendirmeler yoluyla veriye dayalı kararlardan yararlanmaya ve TDF Toplantılarımızı ve sürecimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yedekleme planlaması kaynak kullanımı ve güçlü bir yedek personel gücü sağlamak için sınıfının en iyisi yetenekleri geliştirme taahhüdümüzü sürdüreceğiz. “Yukarı Geri Bildirim Anketi” ve “360 Derece Değerlendirme Anketi” gibi araç ve süreçlerden yararlanarak CCI'da geri bildirim kültürünü daha da teşvik edeceğiz. Performans Yönetim Sistemimizi doğru hedef ayarları, performans değerlendirmeleri ve kalibrasyon süreçlerini etkinleştirerek geliştireceğiz. CCI genelinde çeşitli deneyimlerle yetenek gelişimini sağlamak için CCI Kariyer Haritaları ile Kariyer Yönlendirme Projesinin başarılı bir şekilde uygulanması ve yönetişimine odaklanmaya devam edeceğiz.
Yetenek Kazanımı
Yetenek kazanım sürecimizi iyileştirmek, veriye dayalı ve bilimsel araçlarla “doğru seçim ve işe alma kararları” taahhüdümüzü yerine getirmek amacıyla CCI “İşe Alım Projesi” başlattık. Amacımız CCI’ın işe alım sürecini standartlaştırmak, yenilikçi ve dijital işe alım çözümleri sunmak, yetenek ekipleri içinde farkındalık yaratmak ve gerekli sistem ve yetkinliklere yönelik İK yeteneklerini ve bilgisini kullanmaktı. Bu amaç doğrultusunda atölye çalışmaları başlattık, CCI genelinde farklı İK ekiplerini proje ekibine entegre ettik. Bu atölye çalışmaları sırasında küresel eğilimler gözden geçirildi. Atölye çalışmalarının temel odak noktası, tüm süreçlerde teknolojiden yararlanmak ve CCI genelinde uçtan uca yetenek edinme sürecini otomatikleştirmekti.
2021’de, tüm işe alma sistem ve süreçlerimizi yeniden düzenleyip uyumlu hale getirerek 3C (Capability/Kabiliyet; Capacity / Kapasite-Potansiyel; Character/ Kültürel Uyum) Yetkinlik Modelini işe alma süreçlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Yetenek kazanım sürecimizi iyileştirmek, veriye dayalı ve bilimsel araçlarla “doğru seçim ve işe alma kararları” taahhüdümüzü yerine getirmek amacıyla CCI “İşe Alım Projesi” başlattık. Amacımız CCI’ın işe alım sürecini standartlaştırmak, yenilikçi ve dijital işe alım çözümleri sunmak, yetenek ekipleri içinde farkındalık yaratmak ve gerekli sistem ve yetkinliklere yönelik İK yeteneklerini ve bilgisini kullanmaktı.
Bu amaç doğrultusunda atölye çalışmaları başlattık, CCI genelinde farklı İK ekiplerini proje ekibine entegre ettik. Bu atölye çalışmaları sırasında küresel eğilimler gözden geçirildi. Atölye çalışmalarının temel odak noktası, tüm süreçlerde teknolojiden yararlanmak ve CCI genelinde uçtan uca yetenek edinme sürecini otomatikleştirmekti. 2021’de, tüm işe alma sistem ve süreçlerimizi yeniden düzenleyip uyumlu hale getirerek 3C (Capability/Kabiliyet; Capacity/Kapasite-Potansiyel; Character/ Kültürel Uyum) Yetkinlik Modelini işe alma süreçlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.‘‘Amaca Uygun’’ ve ‘‘Geleceğe Uygun’’ görüşümüze yönelik işe alımlara odaklanmayı sürdürürken, CCI’ın Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çeşitliliği gözeten işe alım prensiplerimizi de daha kapsamlı ve sistematik hale getirdik.
2020 yılında da CCI Çalışan Değer Önerisi (EVP) ve Çalışan Markalaşması’nı tüm bölgelerimizde standart olarak uygulamaya devam ettik. Bir yandan LinkedIn, Facebook kariyer sayfaları ve Instagram’ı kullanmaya devam ederek genç yeteneklere erişimimizi genişletirken, diğer yandan sosyal medyadaki varlığımızı ve etkimizi daha da güçlendirdik. Tüm CCI ülkelerindeki seçkin üniversitelerin işe alım ve kariyer günlerine katılımımızı ve staj programlarımızı, bu yıl çevrimiçi olarak başarıyla gerçekleştirdik. En iyi üniversitelerdeki lisans eğitiminin son sınıfındaki öğrenciler için 2019’da başlattığımız yeni Yönetici Yetiştirme CCI NEXT TALENT Programı beklenen başarıya ulaştı ve programla yarı zamanlı olarak işe aldığımız 14 kişiden 9 genç yeteneğe iş teklifi ettik ve şirketimizin farklı fonksiyonlarına kazandırdık.
CCI NEXT TALENT Genç Yetenek Programımızla Top 100 Talent Program 2020 oylamasında FMCG Şirketleri arasında 1., tüm programlar arasında 8.olduk. 2020 yılında da fonksiyon müdürlerinin katılımı ve oyunlaştırılmış bir seçme yaklaşımı ile CCI’a gelecek yeteneklerin dâhil edilmesini hedefleyen ödüllü CCI NEXT TALENT Yönetici Yetiştirme Programımızı yeni bir uygulama ile çevrimiçi olarak tekrar ettik ve 50 finalist genç arkadaşımızı davet ettiğimiz programda 21 genç yeteneği yarı zamanlı olarak işe aldık. Haziran ayında bu arkadaşlarımıza iş teklifleri verilecek.
2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da CCI’a katıldığında değer yaratacak adayları teşvik etmek ve doğru uyumu yakalamak için seçim sürecine vizyonumuzu, amacımızı ve temel değerlerimizi dâhil ettik.
Öğrenme ve Liderlik Gelişimi
CCI’da iş sürekliliğini ve gelecekteki büyümeyi sağlamak için liderlik becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirecek eğitimler ve araçlar geliştirdik. Çalışanlara kendi beceri gelişimlerini üstlenebilecekleri öğrenme ve liderlik geliştirme platformlarına erişim olanağı sağlıyoruz.2020 yılında dijital öğrenme inisiyatiflerimizle, geleceğin öğrenme dünyasına hazır olduğumuzu bir kez daha kanıtlama fırsatı bulduk. Çalışan Stratejik Öncelikleri doğrultusunda, eğitim ve gelişim alanındaki odağımız, her koşulda çalışanlarımızla beraber kazanmak olmuştur. Bu sebeple Covid-19 döneminde de tüm çalışanlarımız için öğrenme
fırsatlarını geliştirmeye devam ettik. Bu çerçevede, çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları becerileri kendi inisiyatifleriyle devam ettirebilecekleri ve zamanın ötesinde kalabilecekleri platformları yaratmak önemliydi. Öte yandan, her zaman odak alanlarımızdan biri olan ve oldukça önem verdiğimiz liderlik gelişim programlarımızı uygulamaya bu sene de devam ettik.  Salgın dönemi ile birlikte değişen ve dönüşen dünya şartlarına uyum sağlayarak çalışanlarımızın gelişimine yönelik sunduğumuz eğitimleri çevrimiçi platformlar üzerinden sürdürdük. Sunduğumuz öğrenme imkanları ile sadece dış kaynaklardan değil, birbirimizden de öğrenmeye devam ettik.
Covid-19 farkındalık eğitimlerinin yanı sıra IMD, HBR, YouTube ve  Bookboon gibi farklı çevrimiçi platformlardan da ilgili içerikleri araştırdık ve çalışanlarımızla paylaştık. Özellikle liderlik, pozitif psikoloji, iletişim, duygusal ve fiziksel sağlık, kişisel enerji ve verimlilik, uzaktan çalışma ve çocuklarla beraber çalışma konularında dünyaca ünlü iş okullarının ve çevrimiçi öğrenme araçlarının içeriklerinden yararlandık ve tüm çalışanlarımızla paylaştık. Ayrıca, yine tüm çalışanlarımız için seçkin konuşmacıların, yöneticilerin ve eğitmenlerin yer aldığı çevrimiçi seminer düzenledik. Sadece Türkiye’de 10 web seminerine 963 kişi katıldı ve memnuniyet skoru %95 olarak ölçüldü.
Covid-19 farkındalık eğitimlerinin yanı sıra IMD, HBR, YouTube ve Bookboon gibi farklı çevrimiçi platformlardan da ilgili içerikleri araştırdık ve çalışanlarımızla paylaştık. Özellikle liderlik, pozitif psikoloji, iletişim, duygusal ve fiziksel sağlık, kişisel enerji ve verimlilik, uzaktan çalışma ve çocuklarla beraber çalışma konularında dünyaca ünlü iş okullarının ve çevrimiçi öğrenme araçlarının içeriklerinden yararlandık ve tüm çalışanlarımızla paylaştık. Ayrıca, yine tüm çalışanlarımız için seçkin konuşmacıların, yöneticilerin ve eğitmenlerin yer aldığı çevrimiçi seminer düzenledik. Sadece Türkiye’de 10 web seminerine 963 kişi katıldı ve memnuniyet skoru %95 olarak ölçüldü.
Yine bu dönemde çalışanlarımızın yeni platformları deneyimleyebilmesi için fırsatlar oluşturduk. LinkedIn Learning ve Udemy platformlarını çalışanlarımızın kullanımına açtık.
Bizim için kilit önceliklerden biri olan İş İngilizcesi yeterliliğini geliştirmek amacıyla çalışanlarımız için 3 aylık ücretsiz çevrimiçi eğitim desteği sunduk ayrıca İngilizce konuşma kulüpleri ve çevrimiçi eğitim çözümleri alanlarında aksiyonlar aldık.
Bunlar dışında Türkiye’de kullandığımız CCI U’NI LMS platformumuzda yer alan IMPACT Liderlik Davranışlarımız, Sanal Çalışma ve Verimlilik başlıkları altında sunduğumuz e-eğitimlerden, uzman videolarından ve TED konuşmalarından faydalanmaları için çalışanlarımızı bu dönemde yarışmalarla teşvik ettik.
Salgın dönemi öncesinde tüm CCI ülkeleri içerisinden özel bir seçim süreci ile belirlenen, geleceğin liderleri olarak tanımladığımız genç yetenek grubumuz “U30+ Geleceğin Liderlerini Hazırlama Programı” katılımcılarının gelişimini farklı araç ve kaynaklarla devam ettirdik. IMD iş okulu ortaklığı ile tasarladığımız program, üst seviye yöneticilerin tüm eğitim saatleri boyunca katılım gösterdiği özel bir program haline geldi. Böylece, yükselme potansiyeli olan çalışanların kariyerlerinde ileri seviyeye gelmelerine ve organizasyonun daha ileriye taşınmasını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atıldı.
Yine tüm CCI ülkelerindeki üst düzey yöneticilerimizin katıldığı özel bir program olan “Accelerate”i çevrimiçi seminerler ile sürdürdük.
Covid-19 salgın sürecinde ara verilen sınıf içi eğitimlerin bir kısmını sanal sınıf eğitimlerine çevirdik. Hem iç hem dış eğitmenlerin liderliğinde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sanal sınıf eğitimleri düzenledik.
Pakistan, satış organizasyonunun yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan, müşterilere ve şirketimize değer yaratmayı odağına alan “Satış Elemanı Koleji, Satış Gelişim Akademisi ve Bölge Satış Müdürü Akademisi” programlarını yeniden başlattı.
ve gelişim odaklı planlanan eğitimler ile her zaman, her yerde yararlanılabilecek ve şirketimize özgü içerikler sayesinde çalışanlarımızın becerilerini artırmayı sağladık. Platformu aktif hale getiren çalışan sayımız %80’e ulaştı ve çalışanlarımız bu fırsat sayesinde kişisel ve kariyer gelişimleri için bugüne ve yarına hazırlanma fırsatı buldular. Öte yandan, üst seviye yöneticiler ile kritik rollerde bulunan, yedekleme planı ve geleceğin yönetici adayı olarak belirlenen 59 çalışanımız için Harvard ile iş birliği yaptık ve HMM & HMM Spark çevrimiçi araçlarını aktif olarak kullanmaya başladık.
CCI e-kütüphane, öğrenmeyi daha erişilebilir kılmak, CCI’ın işgücünü, öğrenme yollarının her birey için farklı ve özelleştirilmiş olabileceği fikriyle geliştirmek ve yeniden yapılandırmak için kurulmuş bir platformdur. Çevrimiçi bir ses ve e-kitap yayınevi iş birliği ile 2019 yılında başlatılan CCI e-kütüphane pilot uygulaması hizmet vermeye devam ediyor. Platform kurulduğu günden bu yana 2.142 kişi tarafından ziyaret edildi. Platformda bulunan içerik sayısı 2.000’in üzerinde olmakla birlikte şimdiye kadar indirilen içerik sayısı 18.173 olarak belirlendi. Sadece 2020 yılında platformdan 12.558 e-kitap ve sesli kitap indirildi ve yararlanıcı çalışanlardan %79’u programın devam etmesini tavsiye etti.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın

Çalışanlarla İletişimimiz ve Çalışan Bağlılığı

Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Çalışanlar vizyonumuzun temel dayanaklarından biri olduğu için, çalışan bağlılığı, beşerî sermayemizi etkin bir şekilde yönetmek ve değer yaratmak için temel bir odak alanıdır. Çalışanlarımıza destek sunan, becerilerini, bilgilerini, yetkinliklerini geliştiren, çalışma ve yaşam standartlarını yükselten sistem ve programları sürekli olarak yürütüyoruz. CCI olarak CCI’ı “Mükemmel Bir İşyeri” yapma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.
2020 yılında, çalışanlarla iletişimimizi çevrimiçi kanallar üzerinden etkili bir şekilde devam ettirdik. Tüm eylemlerimizle, salgın sırasında ve sonrasında çalışan deneyimini geliştirmeyi amaçladık.
CEO’muz tüm CCI ülkelerindeki çalışanlarımızla rutin olarak düzenlenen canlı yayınlarda bir araya gelerek Covid-19 salgınının tüm coğrafyalarımızdaki güncel durumu, şirketimizdeki gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirlere dair bilgilendirmeler paylaşıp, çalışanların sorularını cevapladı. Tüm ülkelerde ülke Genel Müdürlerimiz de canlı yayınlar düzenledi. Liderlik ekibimiz de video mesajları ve yaptıkları canlı yayınları ile düzenli olarak çalışanlarımızı bilgilendirmeye ve #güçlükal mesajını vermeye devam ettiler.
Bu dönem boyunca Kriz Yönetimi ekipleri tarafından alınan tedbir kararlarına dair düzenli olarak mail yoluyla bilgilendirmeler yaptık. Covid-19 kaynaklı olası acil durumlarda çalışanlara hızlıca ulaşabilmek amacıyla tüm çalışanların adres ve irtibat bilgilerini sistemde güncelledik. CCI internet sitesi Basın Odası sayfasında, Covid-19 salgını sürecinde iş sürekliliğini, çalışanlar ve toplum adına alınan aksiyonları paylaştık. Şirket içi iletişim ağımızda İngilizce ve ülkelerin yerel dillerinde, Covid-19 önleyici tedbirlerle ilgili hatırlatıcı bilgiler içeren 30’a yakın uyarı görseli paylaştık.  Evden çalışma modeline geçilmesi ile birlikte çalışanların bilgilendirilmesi ve evdeki yalnızlık hissinin eğlenceli oyunlarla aşılması amacıyla iç iletişim platformumuz üzerinden TeamO botu yarattık. Covid-19’a karşı alınabilecek önlemler, Covid-19 hakkında yanlış bilinen doğrular gibi alanlarda interaktif oyunlarla bilgi paylaşımı yapılırken; aynı zamanda CCI’ın faaliyet gösterdiği 10 ülkeden toplanan müzik listeleri, masa başında uzun süre kalmadan kaynaklı ergonomik sorunların aşılmasına yönelik fiziksel aktivite önerileri TeamO’nun kullanıcılara yaptığı öneriler arasında oldu.
Covid-19 salgını dönemi boyunca iletişim kanallarını güçlendirmek adına, SAKOM (Saha Koordinasyon Merkezi) ekibini oluşturduk.  CCI çalışanları, fabrikalarda ve depolarda operasyonun devamlılığı ve müşteri taleplerinin karşılanması için tüm süreç boyunca fiziksel olarak dışarıda çalışmakta olan CCI çalışanlarına desteklerini ve teşekkürlerini iletmek için video mesajlar kaydederek paylaştı. Uzaktan çalıştığımız bu dönemde birbirimizi takdir edebilmeyi devam ettirmek adına dijital takdir uygulaması Recognize’ı devreye aldık.
Salgın sırasında, çalışanların duygu ve düşüncelerini anlamak, bireysel ve organizasyonel geri dönüşleri ölçmek adına her CCI ülkesinde Nisan ve Eylül aylarında İklim Anketleri gerçekleştirdik. Anket sonuçlarını değerlendiren, ilgili aksiyon haritasını belirleyen bir ekip kurduk ve anket sonuçlarına ve odak grup çalışmalarına dayalı aksiyon planları yaptık.
Covid-19 salgını boyunca şirketimizin aldığı aksiyonlar ve tedbirleri değerlendirmek üzere CCI Denetim ekibi detaylı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Yapılan denetim çalışması çerçevesinde çalışanlarla ve kriz ekipleri ile görüşmeler yapılması ve alınan kararların uygulanmasına ek olarak tüm çalışanlara yönelik bir anket çalışması da yayınlanarak çalışanların görüşleri alındı.Anadolu Grubu’nun tüm grup çalışanları için “AVİTA Çalışan ve Aile Destek Programı”nı başlattık.
27 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ofise dönüşün kademeli olarak gerçekleşmesine istinaden, ofise dönecek çalışanlarımız için iletişim çalışmaları yaptık. Bu kapsamda, ofise dönecek çalışanlar için, ofise dönüş sürecindeki tüm hazırlıkların ve önlemlere göre yeniden planlanmış ofis kurallarının detayını içeren Ofise Dönüş dokümanı hazırladık ve Grup İnsan Kaynakları Direktörümüzün canlı yayınında, ardından da mail ve çevrimiçi iç platformlar üzerinden tüm ofis çalışanları ile paylaştık.
Sunuma ek olarak yeni düzende ofiste bir günü anlatan bir video çektik ve dokümana ek olarak paylaştık. Ofise gelen ekip arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak adına, ilk gün içerisinde çevrimiçi ortamda geçen toplu etkinlikler düzenledik. Aynı kişiler için ofise dönüşün ilk gününü değerlendirmeleri adına bir anket yayınladık. Bu ankette çalışanlara ofise dönüşle ilgili nasıl hissettikleri, adaptasyon süreci, şirketin Covid-19 ile ilgili ofiste aldığı önlemleri nasıl buldukları ve varsa eklemelerini/önerilerini yapabilecekleri bir açık uçlu soru sorduk.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Toplam Ödüllendirme
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hızlı tüketim malları sektörünün en iyi şirketi olma vizyonumuzu, rekabetçi ve yüksek performansı ödüllendiren ücretlendirme ve yan haklar uygulamalarıyla destekliyoruz. CCI olarak cinsiyet, ırk, dil vb. ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımızı kucaklayan, hem kısa hem de uzun dönemli başarıyı destekleyen farklı planlarımızla, çalışanlarımızın gösterdikleri performansın ve yarattıkları değerin karşılığını yüksek standartlar ile almalarını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın seviyelerini belirlerken eşitlik ve adalet değerlerimiz doğrultusunda, tamamen üstlendikleri işe ve sorumluluk alanına odaklanıyoruz.
Ekonomik koşulları sürekli göz önünde tutarak çalışanlarımızın hem pazardaki konumunu hem de ücret paketlerini dengeli ve rekabetçi kalacak şekilde koruyoruz. Ücret artışlarını şirket stratejileri ile paralel, iş tanımlarına ve hedef yönetimi süreçlerine uyumlu olarak yaparken farklı pozisyonlar arasındaki iç ilişkileri ve piyasa koşullarını da dikkate alıyoruz. Benzer şekilde, çalışanların sosyal gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, çalışma ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla özel sağlık sigortası, hayat sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik planı ve hizmet ödülleri gibi çok çeşitli yan faydalar sunuyoruz.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
İnsan Hakları