Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

İnsan Hakları

Öncü politikalarımız ve uygulamalarımızla herkes için güvenli ve eşit bir çalışma ortamı sunmaya ve değer zincirimizdeki her birey üzerinde olumlu etkiler yaratmaya kendimizi adadık.
CCI olarak, temel değerlerimizden biri insan haklarına saygıdır. Şirket değerlerimiz, operasyonel mükemmellik standartlarımız, yasa, yönetmelik ve insan haklarına uyum taahhütlerimiz üzerine inşa edilen başarımızın ardındaki gücün her bir çalışanımızın katkısından ileri geldiğine inanıyoruz. Evrensel insan haklarına saygı duyulan, açık, çeşitlilik barındıran ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Her bir çalışanımıza değer veriyor, her açıdan eşit bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerini ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için onlara ilham verebilmeyi amaçlıyoruz.
İlk İnsan Hakları Politikamızı yayımladığımız Aralık 2018 tarihinden bu yana, CCI mevcut İşyeri Haklar Politikasının devamı olarak, işyeri haklarını ve insan haklarını değer zincirimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm uygulamalara, kurumsal değerlerimize
ve sürdürülebilirlik stratejimize entegre ediyoruz. Vizyonumuzun temel yapı taşlarından birini oluşturan bu politika, tüm satın alma zincirimiz boyunca sürekli ve tutarlı bir şekilde aktarılmaktadır. CCI İnsan Hakları Politikası, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen uluslararası insan hakları standartlarına dayanmaktadır.

Değer Zinciri Boyunca İnsan Hakları

Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
CCI İnsan Hakları Politikası aşağıdaki konulara değinmektedir:
Topluluk ve paydaş katılımı
Çeşitlilik ve kapsayıcılık
Ayrımcılık
Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı
Güvenli ve sağlıklı işyerleri
İş yeri güvenliği
Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı
Çocuk işçi çalıştırmama taahhüdü
Adil çalışma saatleri, ücretler ve yan haklar
Toprak ve su kullanım hakkı
CCI'M HUMAN
İnsan hakları odaklı bir yıl olan 2019’un ardından; 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve sonrasında küresel bir pandemi düzeyine ulaşan Covid-19 salgınını açıkladı. Halk sağlığını önemli düzeyde tehdit eden salgınla mücadelede, insan haklarına saygılı olmanın ve insanı merkeze koymanın öneminin bilincinde olarak ve farkındalığımızı en üst düzeyde tutarak planlar geliştirdik.  
CCI olarak; önceliğimiz olan insan sağlığını ve toplumların geçim kaynaklarını korumak adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu doğrultuda; CCI İnsan Hakları Politikası, Covid-19 salgını için önemli bir referans noktasıdır.
2020 yılında İnsan Hakları Politikası e-öğrenme modülünü tasarlayıp lanse ettik ve 5 Distribütör sahibi ile pilot oturumlar düzenledik. Ayrıca, çevrimiçi eğitim modülünü sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

2019 -2020 süresince faaliyet gösterilen 9 ülkede toplam 7.793 CCI çalışanına 8.933 saat İnsan Hakları Politikası Eğitimi verildi. Ayrıca İnsan Hakları Politikası ilkeleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Tedarik Zinciri ülke yöneticilerinden 119 kişiye Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Eğitimi düzenlendi.
2020 yılında İnsan Hakları Politikası ile ilgili olarak Etik Hattı üzerinden, İnsan Hakları Politikası uzmanları tarafından araştırma yapmak ve Etik ve Uyum Komitesi tarafından karara bağlanmak üzere sisteme kaydedilen 59 adet bildirim aldık. Uygunsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla İnsan Hakları Politikası eğitimlerini düzenli olarak tekrarladık. Ayrıca soruşturma kabiliyetini artırmak için İK, Hukuk ve Denetim Profesyonelleri ile Çalışan Soruşturma Yeteneği Geliştirme Eğitimi’ni düzenledik.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP)
TCCC tarafından yönetilen CCI Fabrikaları için  Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) Denetimleri
Faaliyetlerimizin CCI İnsan Hakları Politikası ve TCCC Tedarikçi Kılavuz İlkeleri’ne (SGP) ne derece uygun olduğunu değerlendirmek amacıyla 2020 yılında bağımsız bir denetim firması tarafından denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimleri Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan’daki 11 CCI fabrikası başarıyla geçti.
CCI Fabrikaları için SGP Denetim Sonuçları
93
%
92
%
96
%
98
%
Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) Ayrıntılar için lütfen tıklayın
CCI Tedarikçileri için Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) Denetimleri
Yerel satın alma politikamız ile yerel ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmasını ve gelişimini desteklerken, etkili kalkınma uygulamalarıyla tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. 2002 yılından bu yana tedarikçi sözleşmelerimiz kapsamında da yer alan TCCS’nin tedarikçilerden beklediği asgari sosyal, çevresel, etik ve ekonomik kriterler Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) ile belirlenir.  Ruggie, OECD ve UNGC standartlarından alınan insan haklarıyla ilgili son gelişmeler ve Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından TCCC politika ve uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda sağlanan kılavuz, SGP standartlarına yansıtılır. Tedarikçilerimiz asgari olarak kendi faaliyetleriyle ilgili bu standartları karşılamak zorundadır.
CCI Tedarikçilerinin SGP Denetim Sonuçları
92
%
93
%
85
%
89
%
90
%
Tedarikçilerimizin ilkelerimize uyum sağlaması için onlarla sürekli olarak iletişim halinde oluyor, denetimler ve proaktif uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimize iş ilişkisinin başlangıcında SGP’mizin bir kopyası teslim edilmekte olup, bu ilkeleri paydaşlarına, bilhassa çalışanlarına aktarmaları beklenmektedir.
Uygun hallerde SGP Politikasını tedarikçi sözleşmelerimize ekliyor ve SGP gerekliliklerine uyumu sağlamaya yönelik uygun şirket içi iş süreçlerini geliştirip uygulamalarını bekliyoruz. Tedarikçi denetimleri TCCC ve CCI’ın şirket içinde eğitim verilen personeli ve üçüncü taraf firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Doğrudan malzeme ve soğuk içecek ekipmanı tedarikçilerimizin, sözleşme imzalamadan önce bir SGP denetiminden geçmesi ve SGP gerekliliklerine uyması zorunludur.
Üçüncü taraf denetimleri, hem tesis içi sözleşmeli personel hem çalışanlarla gizli görüşmeleri de içerir. SGP gerekliliklerini herhangi bir bakımdan karşılamayan tedarikçilerden düzeltici adımları atmaları beklenir.
Tedarikçinin ilkelerimize uymaması halinde, sözleşmenin feshini içeren yaptırımlar uygulanır. 2019 yılında SGP skorunun kalibrasyonu neticesinde ham madde, birincil ambalaj ve taşeron paketleme firmalarını kapsayan mevcut modele geçilmiştir. Revize edilmiş mantıkla, arz tabanındaki genişlemeye rağmen %89’a ulaşmayı başardık. 2021 yılı için hedefimizi %95 olarak revize ettik. SGP denetimleri sonucunda ilgili tedarikçilere çalışma saatleri (özellikle gece vardiyaları), tatil günü ihlali, fazla mesai ve sağlık ve güvenlik gibi belirli konuları ele alan bir iyileştirme eylem planı gönderilir ve tamamlayıcı denetimler koordine edilir. Son üç yılda, CCI’ın tüm malzeme ve birincil ambalaj tedarikçileri TCCC tarafından denetlenmiştir. ”
Sürdürülebilir Tarım Kılavuz İlkeleri (SAGP)
Ekonomik, sosyal ve çevresel ayak izimizin önemli bir kısmı, ham madde tedarikimizden kaynaklanmaktadır. CCI için sürdürülebilir tedarikin sağlanması, içeriklerin çiftliklerden ve TCCC onaylı standartları karşılayan tedarikçilerden satın alınması ile mümkündür. Müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve işimizin sürekli büyümesini sağlamak için sürdürülebilir tarım bizim için büyük önem arz etmektedir.
Coca-Cola Şirketi, tarımda erişilebilirlik, kalite ve güvenlik konularının yanı sıra tarımla uğraşan toplulukların refah seviyesini artırmak için çabalamaktadır. TCCC hedefini 2020’ye kadar temel tarımsal içeriklerin sürdürülebilir tedariki olarak belirlemiş ve Sürdürülebilir Tarım Kılavuz İlkelerini (SAGP) geliştirmiştir.
TCCC’nin sürdürülebilir tarım yaklaşımı, çiftçilikte sorumlu yönetimi sağlamayı, çevreyi korumayı, insan ve işyeri haklarını korumayı ve desteklemeyi, böylelikle daha sürdürülebilir toplumları yaratmayı amaçlayan bu ilkelere dayanmaktadır. SAGP’ye uyum, Bonsucro, Yağmur Ormanları İttifakı, Sürdürülebilir Tarım İnisiyatifi Platformu (SAI) ve Uluslararası Adil Ticaret Tescil Kurumu veya eşdeğer bir uluslararası üçüncü taraf standartlarına uygun olarak doğrulanır.
CCI Sürdürülebilir Tedarik Faaliyetlerinde Kilometre Taşları
2016 yılında, Türkiye'de sürdürülebilir şeker tedariki için bir fizibilite çalışması gerçekleştirdik.

2017 yılında, Türkiye'deki tatlandırıcı tedarikçilerine yönelik SAGP uyum programıyla ilgili bir seminer düzenledik.

2019 yılında, Türkiye ve Pakistan'da SAGP'nin yaygınlaştırılması için çiftçiler, şeker üreticileri ve SAI gibi uluslararası sanayi platformları ile iş birliği yaptık. Hızlı tüketim malları ve içecek şirketleri ile iş birliği halinde, şeker pancarının Türkiye'de sürdürülebilir üretimi için en iyi uygulamaları etkili bir şekilde anlamak ve uygulamak için Sürdürülebilir pancar üretimi sürecini destekliyoruz. 

2020 yılında, şeker alıcılarının desteğiyle sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla kurulan “VIVE'yi Destekleyen Alıcılar (Buyers Supporting VIVE)” programına üye olduk.
TCCC Sürdürülebilir Tarım Kılavuz İlkeleri
İş yeri ve İnsan Hakları
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
Çocuk işçi yasağı
Ayrımcılığın ortadan kaldırılması
Çalışma saatleri ve maaş
Güvenli ve sağlıklı işyerleri
Topluluk hakları ve geleneksel haklar
Çevre
Su yönetimi
Enerji yönetimi ve iklim koruma
Doğal yaşam alanlarının ve
ekosistemlerin korunması
Toprak yönetimi
Mahsullerin korunması
Çiftçi Yönetim Sistemleri
Hasat ve hasat sonrası yönetimi
Üreme materyali kimliği, seçimi ve yönetimi
Yönetim sistemleri, kayıt tutma ve şeffaflık
İş bütünlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Coca-Cola İşletme Gereklilikleri’ne (KORE) paralel olarak yönetilen sağlık ve güvenlik konuları, aynı zamanda işçi sendikalarıyla imzalanan toplu pazarlık sözleşmeleri bağlamında da ele alınmaktadır.Lokasyon bazlı birimler arası İSG komiteleri, her ay toplanır ve üç ayda bir Ülke Sağlık ve Güvenlik komitelerine raporlama yaparlar. Tüm CCI ülkeleri genelinde Ülke Komiteleri iş birliğiyle, Grup İSG Müdürü, İSG ile ilgili hususları koordine ederek altı ayda bir toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönlendirme
Komitesine raporlar. Nihai sorumluluğa sahip en kıdemli yönetici CEO olup İK Direktörü İSG açısından komuta zincirinin başında yer almaktadır.Faaliyetteki tüm fabrikalarımız 2019 yılına kadar OHSAS 18001 Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Tüm fabrikalarımızın yeni ISO 45001 standardına geçme planının, Covid-19 salgınına bağlı gecikmelerin etkisiyle %70’i tamamlanmıştır. Geçişlerin kalanı, 2021 yılında tamamlanacaktır.
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri
CCI olarak, çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengelerini iyileştirirken; motivasyonları, üretkenlikleri ve iş performanslarını olumlu yönde etkilemek adına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmanın temel sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.Bu doğrultuda, ana İSG hedeflerimiz;
Şirketimizin en değerli ve önemli kaynağı olan beşerî sermayemizi her türlü iş sağlığı ve güvenliği riskinden veya tehlikesinden korumak,
İSG’nin işimizin ayrılmaz bir parçası olmasını ve yönetim, liderlik ve taahhüt yoluyla aktif şekilde desteklenmesini sağlamak,
Şirketi lokal yasal düzenlemelere uyumla yasal tehlikelerden asgari ölçüde korumak ve sektördeki en iyi uygulamaları hayata geçirerek mevcut yasal zorunlulukların üzerinde standartları uygulamak,
Tüm diğer kaynak ve varlıkları iş ile ilgili oluşacak risk ve tehlikelerden korumak olarak belirlenmiştir.
El Ele Güvenlik Programı
Periyodik kontrollerimizi güçlendirmek için 2016 yılından beri sürdürdüğümüz El Ele Güvenlik Programımız ile CCI’da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını standartlaştırıyor ve sistematik hale getiriyoruz.2020 yılında Güvenlik Olgunluğu Endeksi (SMI) skoru bakımından İSG performansımızda %3,2’lik bir düşüş gerçekleşti ve skorumuz %74,8 olarak yansıdı
2020 yılında Covid-19 salgınıyla mücadele ederken odak noktası güvenlik kültürü üzerindeydi. Davranış Odaklı İş Güvenliği (BBS) uygulaması başlatıldı. 2021 yılında TCCC tarafından iletilecek olan yeni Global Kaza ve Ölüm Önleme Programı ile bu uygulamalara devam edilmesi planlanmaktadır. Hayat Kurtaran Kurallar (LSR) bu programın ana dayanağı olurken, uygulamalarda ön saflardaki çalışanların güvenli olmayan davranışları ve yöneticilerin hesap verebilirliği üzerine odaklanılacaktır.
CCI'da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü geliştirmek ve CCI adına hizmet sunan yüklenici ve çalışanlarımızın gereksinimlerini karşılamak için çeşitli hedefler doğrultusunda periyodik İSG eğitimleri gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında çalışanlarımıza 58.722 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdik. Bu eğitimlerde ilk yardım, kapalı alanlar, yüksekte çalışma, acil durum müdahaleleri, elektrik güvenliği, basınçlı gaz güvenliği, tedbirli sürüş, forklift güvenliği gibi ana konuların yanı sıra, Covid-19 farkındalığına da odaklandık.
TCCC İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Üretim tesislerinde gerçekleşen kazalar çoğunlukla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri konusunda bilinçli ve dikkatli davranmaması sonucunda meydana gelmektedir. Bu sebeple uygulanan davranış odaklı güvenlik kültürü programı, çalışanlara ve rutin ve/veya rutin dışı operasyonlarda sıkça gözlemlenen tehlikeli davranışlara odaklanmaktadır. Kültür dönüşüm programımız iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım; en yaygın tehlikeli uygulamaları tespit etmek, ikinci adım ise; bu tehlikeli uygulamaları güvenli uygulamalara dönüştürmek, çalışanlarımızı korumak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına düzenleyici ve önleyici bir plan geliştirmektir.Programda ödül ve takdir prosedürleri, disiplin eylemleri, eğitimler gibi geleneksel yöntemler izlenirken, Güvenlik Olimpiyatları (İSG farkındalık yarışması) ve güvenlik temalı tiyatro oyunu gibi diğer yeni araçlar da kullanılmaktadır.
Programda ödül ve takdir prosedürleri, disiplin eylemleri, eğitimler gibi geleneksel yöntemler izlenirken, Güvenlik Olimpiyatları (İSG farkındalık yarışması) ve güvenlik temalı tiyatro oyunu gibi diğer yeni araçlar da kullanılmaktadır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Çalışanlarımız İçin Aldığımız Covid-19 Salgını Önlemleri
Dünyamız bugüne kadar görülmemiş büyüklükte küresel bir acil durum olan Covid-19 ile karşı karşıyayken, CCI olarak sürecin ilk gününden itibaren “Güçlü Kal ve Sağlıklı Kal” mottosuyla önceliğimizi “İnsan Sağlığı ve Güvenliği” üzerine kurgulayarak insan sağlığını tüm planlama ve çalışmalarımızın odak noktasına koyduk. Covid-19 salgınının küresel durumunu yakından takip ederek hem ulusal hem de uluslararası otoriteler tarafından yayımlanan tüm bilgi ve önlemleri aktif olarak takip ettik ve etmeye devam ediyoruz.

CCI olarak çalışanlarımızın sağlığı ve refahı her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
Bu hızlı değişime kendimizi adapte ederken, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak için atılması gereken tüm adımları hızla attık. İnsanlarımızın sağlığı ve güvenliği kapsamında fiziksel sağlığın yanında mental sağlığa da önceliklerimiz arasında yer verdik. Covid-19 sürecinde, farkındalığımızı en üst düzeyde tutarak CCI coğrafyalarında herhangi bir vaka görülmeden önce oluşabilecek riski öngörerek yaptığımız planlamalar doğrultusunda çalışanlarımız için çeşitli önlemler aldık.
Covid-19 hakkındaki ilk bilgilendirmeyi 29 Ocak 2020 gibi erken bir tarihte bütün ülkelerdeki çalışanlarımızla paylaştık ve Covid-19 salgınının 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiği gün itibarıyla planlamalarımızı aksiyona geçirdik. İlk aksiyonumuzu 31 Ocak 2020 tarihinde alarak CCI’ın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda Covid-19’un durumu ve uluslararası seyahat kısıtlamalarına dair bilgilendirme paylaştık. Tüm yıl boyunca salgın ve ülkelerde alınan önlemlerle ilgili güncellemeleri düzenli olarak çalışanlarımıza aktarmaya devam ettik. Mart ayının başında yerel otoriteler tarafından yayımlanan yönetmeliklerin ve ülke bazlı Covid-19 vaka sayılarının takibi gibi konular için IMT (Kriz Yönetim Ekibi) ekiplerini kurduk ve olası kriz senaryoları üzerine çalışmaya başladık.
Çalışanlarımızın farkındalığını artırmak adına tasarladığımız Covid-19 farkındalık eğitim modülünü tüm CCI coğrafyasında kullanılan yerel dillere çevirerek CCI çevrimiçi iç eğitim modülü üzerinden tüm çalışanlarımıza atadık. 2020 içerisinde 6.052 çalışanımız bu eğitimi tamamladı.Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 salgınını pandemi ilan etmesinin hemen ardından CCI bünyesindeki tüm çalışanlardan işi müsaade eden, hamile, emziren, engelli ya da kronik hastalığı olan çalışanlarımız için evden/uzaktan çalışma düzenini başlattık ve tüm ofis ve fabrikalar için ziyaretçi yasağı getirdik.
Covid-19’un önüne geçmek için CCI lokasyonlarında İSG protokolünü devreye aldık. İdari İşler tarafından hijyen ve temizlik uygulamaları devreye alındı. Ofis, yemekhane, araç dezenfeksiyonunu günlük olarak yapmaya başladık. İş Sağlığı ve Güvenliği Hijyen Rehberi ve Covid-19 önleyici tedbirlere dair bilgi birikimimizi, CCI’ın iş ortakları ile paylaştık. Fabrikalardaki üretim, depo ve tüm ortak anlarda PAA ve ozon ile hava dezenfeksiyonunun sıklığını artırdık. Ortak alanlarda sosyal mesafe uygulaması; zemin ve oturma yeri işaretlemeleri ve kafeteryada tek kullanımlık servisler; giriş kontrol noktalarında ateş ölçümleri, otomatik temassız açılır-kapanır kapı sistemleri gibi uygulamaları hayata geçirdik.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Hedefler ve Başarılar
CCI olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada en iyi hızlı tüketim malları şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda insanların farklı yetenekleri, deneyimleri, bakış açıları, kimlikleri ile oldukları gibi kabul edildiği, çeşitliliğe önem veren kapsayıcı kültürü bilinçli bir şekilde inşa etmeye devam ediyoruz. 2020’de eşit fırsatlar yaratma kararlılığımızla farklı geçmiş deneyimlere sahip yetenekleri bizimle çalışmaya teşvik etmeye, onları geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya odaklandık.
Farklı işgücü ve kapsayıcı kültürün, CCI’ın amacını gerçekleştirmesi ve vizyonuna ulaşması için yapı taşları olduğu bilinciyle, 2020 yılında, çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejimizi yeniledik ve bunu, harekete geçiren, gelecek için umut verici bir vizyonu paylaşmaya odaklanan genel şirket stratejisiyle uyumlu hale getirdik. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışma Kurulu, çeşitlilik ve kapsayıcılık gündemini ilerletmek için diğer üst düzey paydaşlarla aktif bir şekilde çalıştı ve kilit ve öncelikli girişimler ve eylemler için destek aldı.Aşağıdaki 3 öncelik alanına odaklanarak, açık ve güven veren bir kültürle çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıyız:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: CCI’da tüm cinsiyet kimliklerini kucaklayan bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Görünürlük, güçlenme ve kaynaklara erişim açısından eşit haklar hedefliyor, böylece kadınların güçlenmesini artırarak toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz.
Kuşaklar Arası Çeşitlilik: CCI’da amacımız, çalışanların yaşları, geçmiş deneyimleri, kişisel ve profesyonel nüfuzları ne olursa olsun kendilerini değerli hissetmelerini ve fikirlerini paylaşma gücüne sahip olmalarını sağlamaktır.
Geçmiş ve Deneyim: CCI’da kapsayıcı bir kültür, çalışanların fikirlerini söylerken kendilerine güvendikleri, farklı görüşlere kucak açan ve güven ve saygı içinde birlikte çalışmayı sağlayan bir kültürdür. 10 ülke, 15 dil ve 30’dan fazla etnik kökenin temsil edildiği bir şirket olarak, CCI’ın başarısının her bir çalışanın özgünlüğü ve farklı geçmişleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna inanıyoruz.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
CCI, Kadın Yönetici Oranını Artırma Sözü Verdi
CCI’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlarını güçlendirme çalışmaları, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırıp, gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan LEAD Network’e verdiği taahhütle desteklendi.
The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su James Quincey ve LEAD Network kurucusu Mick Broekhof’un katılımıyla 26 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşen imza töreninde CEO’muz Sayın Burak Başarır tarafından imzalanan taahhüt ile CCI, 2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını %5 artırma sözü verdi ve bu taahhütle, hızlı tüketim malları sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı. Ayrıca üst yönetimimiz ve ülke genel müdürlerimiz de bu taahhüdün altına imzasını koyarak sorumluluğu üstlendiler.
CCI LİDERLERİ YETENEKLİ GENÇLERLE TERSİNE MENTORLUK PROGRAMINDA BULUŞTU
Çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarımızın bir parçası olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen EMBARK girişimine katıldık. Bir “tersine mentorluk” programı olan EMBARK kapsamında, iş dünyası liderleri olarak yetenekli Suriyeli, Türk ve göçmen gençlerle fikir alışverişinde bulunmak, anlayış geliştirmek ve anlamlı iletişim kurmak üzere bir araya geliyoruz. CCI olarak çeşitliliği besleyen kapsayıcı bir kültür inşa etme ve güçlendirme yolunda kesin adımlar atmaya devam ediyoruz.
Müşteri Değeri