Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

2021-2023 İçin Stratejik Önceliklerimiz

“Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hızlı tüketim malları sektörünün en iyi şirketi olmak” vizyonumuz doğrultusunda ilerlemek hedefiyle 2021-2023 yılları için stratejik önceliklerimizi belirledik. Stratejik öncelikler, tüm paydaşlarımız için değer yaratacak iş kararlarını alırken bize beş temel alan altında yol haritası oluşturuyor.

Tabloyu görmek için sola kaydırın
Risk ve Fırsatlar