Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Faaliyet Ortamımız

Ekonomik ve Siyasi Koşullar

CCI, siyasi istikrarsızlıkların, makroekonomik zorlukların ve güvenlik sorunlarının yaşandığı bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Faaliyet coğrafyamızda, 2020 yılında, tüm bu zorluklara ek olarak, tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının da etkileri görülmüştür. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bu salgın sebebiyle ülke ekonomilerinin daraldığı, belirsizlik ortamının arttığı, tüketici güveni ve alım gücünün azaldığı bir faaliyet dönemi olmuştur. CCI, yıl içinde Azerbaycan ve Kırgızistan’da yaşanan savaş ve politik gerilimler, Orta Asya ve Irak’ı etkileyen petrol fiyatındaki ani düşüş, Türkmenistan’da devam eden kur çevirme sorunu, Pakistan’da devam eden olumsuz makroekonomik koşullara rağmen uluslararası operasyonlarında satış hacimlerini artırırken, Türkiye operasyonlarında ise beklenenden daha az bir daralma ile 2020 yılını kapatmıştır.

Bu üstün performans, bir yandan alınan proaktif ve etkin önlemlerle, diğer yandan da tüketicilerimizin markalarımıza olan bağlılığı ve güveni neticesinde sağlanmıştır. CCI, 2020 yılındaki bu operasyonel başarısını finansal olarak da desteklemiş, kaliteli büyüme algoritmasını muhafaza ederek güçlü bilanço ve serbest nakit akımı yaratmaya devam etmiştir.

İlgili Düzenlemeler

CCI olarak sürekli değişen bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Raporlama dönemi içinde düzenleyici bağlamda bazı değişiklikler yapılmıştır.

GEKAP: Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), 2019 yılında Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 2020'de yürürlüğe girmiştir. GEKAP, tüzel kişilerin ithal ettikleri veya piyasaya sundukları ürünlerin birincil ve ikincil ambalajı için geri kazanım katılım payı beyannamesi vermesini gerektirmektedir.

TEK YÖNLÜ AMBALAJLAR İÇİN DEPOZİTO İADE PLANI:
Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş için tek yönlü içecek ambalajı depozito iade planı uygulamasının 2022 yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bu kapsama dahil olacak malzeme türleri belirlenecektir. Depozito sisteminin hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Tüketicilerin ambalaj atığı kirliliği konusundaki farkındalığı ve çevresel etkimizi azaltma arzumuzla birlikte, döngüsel bir ekonomiye geçişte geri dönüşüm oranlarımızı artırmaya çalışıyoruz.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI: Türkiye Çevre Ajansı Kuruluşu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de kabul edilerek 30.12.2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı. Çevre Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Ajansı'nın kurulması ile Bakanlığın Çevre Koruma ile ilgili Mevduat İade Sistemi (DRS) gibi bazı sorumlulukları Kuruma devredilecektir.

Teknolojik Koşullar

“Dijital Çağ”ın içinde değişime önayak olmak ve şirketin vizyonuna erişmek için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Teknoloji kullanımında amacımız:
• Veriyi ve dijital yetkinlikleri kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmek (Müşteri Deneyimi)

• Varlıklarımızın kullanımını artırmak, daha yüksek verimlilik, kalite ve çevresel sürdürülebilirlik düzeylerine ulaşmak. (Varlık Optimizasyonu)

• Çalışanlarımıza yeniden beceri kazandırmak / becerilerini geliştirmek ve hayatı kolaylaştırmak için zaman vermek. (İnsan Deneyimi)

• Sürekli yenilik getirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak (İnovasyon)
Daha yüksek optimizasyon ve verimlilik seviyelerine ulaşmak için Kurumsal Kaynak Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Depo Yönetimi ve Nakliye Yönetimi gibi temel yapıtaşı çözümleri kurmaya ve otomasyonda ivmeyi artırmaya devam ediyoruz. API ve mikro servis tabanlı teknolojiler, bulut, yapay zekâ/makine öğrenmesi (diyalog bazlı yapay zekâ, görüntü işleme, derin sinir ağları gibi), endüstriyel nesnelerin interneti, uç bilişim ve robotik süreç otomasyonu yeteneklerimizi birleştirerek organizasyonumuzun, üretim hatlarının ve müşteri deneyiminin dijital ikizini oluşturuyoruz. Bu sayede çevik iş modellerini kullanabiliyor ve değişen piyasa koşullarına sürekli uyum sağlayabiliyoruz.
Tüm paydaşlarımızla sürekli etkileşimde kalarak değişime ön ayak olmayı ve değer yaratmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda inovasyon çalışmalarımızı geliştirme ve inovasyon kültürü oluşturma bilinciyle inovasyon ve inkübasyon merkezimiz olarak konumlandırmak üzere BÜDOTEK Teknopark ofisimizi açtık.  Bu merkezi müşteri, çevre ve çalışanlarımıza değer katmak amacıyla gelişmiş teknolojileri, veri ve yapay zekâ tabanlı sektörel çözümleri denemek, tasarlamak, geliştirmek ve ürünleştirmek için kullanacağız. Teknopark ofisimiz, start-up topluluklar, üniversiteler ve ekosistem ortaklarıyla çözümleri sergilemek, birlikte yenilik yapmak ve birlikte geliştirmek için iş birliği yapmamıza imkân verecektir.
Geleceğe Bakış