Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Entegre Yönetişim Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlikte Kilometre Taşları

Kilometre Taşları
● İlk Çevre Politikasını yayımladık.
2002
Kilometre Taşları
● Türkiye Hesap Verebilirlik Sıralamasında ilk sırada yer aldık.

● Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzaladık.

● İlk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladık.
2009
Kilometre Taşları
● ISAE 3000 bağımsız güvence denetiminden geçtik (ilk kez).

● İklim Değişikliği Liderler Grubu Kurucu Üyesi olduk.

● CDP Küresel Saydamlık Liderleri'nde Türkiye'nin bir numaralı gıda ve içecek şirketi olduk.

● “2°C Tebliği” imzalandı.
2011
Kilometre Taşları
● Türkiye'nin CDP Karbon Performansı Liderleri arasında ilk iki şirketten biri olduk.

● Türkiye'de İzmir ve Mersin Fabrikaları ile TCCC ve WWF'nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) "En İyi 10 Enerji Tasarrufu Hedefi Programı"nı tamamladık.

● Rio+20 Konferansı'nda en iyi Yeşil Ekonomi Projeleri arasında Türkiye'yi temsil ettik.
2012
Kilometre Taşları
● CCI Operasyonu, tüm şişeleyiciler arasında TCCS'de "En İyi 10 Enerji Tasarrufu Hedefi Programı"nı tamamlayan ilk çok uluslu operasyon oldu.

● UNGC 100 Endeksi'nde Türkiye'den ve TCCS bünyesindeki ilk şirket olduk.

● Yeni "Etik Kurallar", "İşyerindeki Haklar Politikası" ve Etik Hizmeti" uygulamaya kondu.

● GHD envanteri için ilk ISO 14064-3 Sertifikasını aldık.CDP Türkiye 100 İklim Değişikliği Raporu'nda Karbon Saydamlık ve Performans Liderleri arasına girdik.

● Türkiye'de KAGİDER'den "Cinsiyet Eşitliği Sertifikası" aldık.
2013
Kilometre Taşları
● CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülleri saydamlık kategorisinde en yüksek ikinci puanı aldık.

● CDP Küresel Su Programı'na Türkiye'den katılan ilk şirket olduk.

● Kurumsal Yönetim Puanını 8.8'den 9.25’a çıkardık.
2014
Kilometre Taşları
● "2025 Vizyonunu ve Stratejik Çerçevesini" açıkladık.

● "BIST 50 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık.

● "Euronext Vigeo Gelişim 70 Endeksi'ne" katıldık.

● "BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkelerini" imzaladık.

● Kurumsal Yönetim Puanını 9.25'den 9.40’a çıkardık.
2015
Kilometre Taşları
● "BIST 100 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık.

● "MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık.

● "FTSE4Good Gelişme Endeksi'ne" katıldık.

● "Türkiye CDP İklim Değişikliği Liderleri" arasında listelendik.
2016
Kilometre Taşları
● “ECPI Gelişmekte Olan Pazarlar ESG Özkaynak endeksine" katıldık.

● “Vigeo Eiris En İyi Gelişmekte Olan Pazar Performansları Sıralamasına" katıldık.

● Bağımsız Kadın Yöneticiler Projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsal Yönetim Forumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından başlatılan "%30 Kulübü Türkiye Kurulu'na" katıldık.
2017
Kilometre Taşları
● Kurumsal Yönetim Puanında 9,45’e ulaştık.

● Türkiye Operasyonu'nun atık verileri için bağımsız güvence raporu alındı.

● "İşyerindeki Haklar Politikası" "İnsan Hakları Politikası" olarak güncellendi.

● CCI Dudullu Genel Merkezi LEED Altın Sertifikası aldı.
2018
Kilometre Taşları
● UNGC 100 Endeksi'nde Türkiye'den ve TCCS bünyesinden yer alan tek şirket (2013’ten beri)

● ERTA (Entegre Raporlama Türkiye Ağı) üyesi olduk.

● Türkiye'de "İş Dünyası Plastik Girişimi"ne katıldık.

● Kurumsal Yönetimde 9,46 puan aldık.
2019
Kilometre Taşları
● UNGC 100 Endeksi’nde Türkiye’den ve TCCS bünyesinden yer alan tek şirket (2013’ten beri)

● Pakistan’da CORE ittifakını kurdu.

● LEAD Network CEO Taahhüdü İmzalandı.

● “VIVE’ı Destekleyen Alıcılar (Buyers Supporting VIVE)” üyesi olduk.
2020
2002
• İlk Çevre Politikasını yayımladık.
2009
• Türkiye Hesap Verebilirlik Sıralamasında ilk sırada yer aldık.

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzaladık.

• İlk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladık.
2011
• ISAE 3000 bağımsız güvence denetiminden geçtik (ilk kez).

• İklim Değişikliği Liderler Grubu Kurucu Üyesi olduk.

• CDP Küresel Saydamlık Liderleri'nde Türkiye'nin bir numaralı gıda ve içecek şirketi olduk.

• “2°C Tebliği” imzalandı.
2012
• Türkiye'de İzmir ve Mersin Fabrikaları ile TCCC ve WWF'nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) "En İyi 10 Enerji Tasarrufu Hedefi Programı"nı tamamladık.

• Rio+20 Konferansı'nda en iyi Yeşil Ekonomi Projeleri arasında Türkiye'yi temsil ettik.

• Türkiye'nin CDP Karbon Performansı Liderleri arasında ilk iki şirketten biri olduk.
2013
• UNGC 100 Endeksi'nde Türkiye'den ve TCCS bünyesindeki ilk şirket olduk.

• Yeni "Etik Kurallar", "İşyerindeki Haklar Politikası" ve Etik Hizmeti" uygulamaya kondu.

• GHD envanteri için ilk ISO 14064-3 Sertifikasını aldık.CDP Türkiye 100 İklim Değişikliği Raporu'nda Karbon Saydamlık ve Performans Liderleri arasına girdik.

• Türkiye'de KAGİDER'den "Cinsiyet Eşitliği Sertifikası" aldık.

‍• CCI Operasyonu, tüm şişeleyiciler arasında TCCS'de "En İyi 10 Enerji Tasarrufu Hedefi Programı"nı tamamlayan ilk çok uluslu operasyon oldu.
2014
• CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülleri saydamlık kategorisinde en yüksek ikinci puanı aldık.

• CDP Küresel Su Programı'na Türkiye'den katılan ilk şirket olduk.

• Kurumsal Yönetim Puanını 8.8'den 9.25’a çıkardık.
2015
• "2025 Vizyonunu ve Stratejik Çerçevesini" açıkladık.

• "BIST 50 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık.

• "Euronext Vigeo Gelişim 70 Endeksi'ne" katıldık.

• "BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkelerini" imzaladık.

• Kurumsal Yönetim Puanını 9.25'den 9.40’a çıkardık.
2016
• "BIST 100 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık

• "MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne" katıldık.

• "FTSE4Good Gelişme Endeksi'ne" katıldık.

• "Türkiye CDP İklim Değişikliği Liderleri" arasında listelendik.
2017
• “ECPI Gelişmekte Olan Pazarlar ESG Özkaynak endeksine" katıldık.

• “Vigeo Eiris En İyi Gelişmekte Olan Pazar Performansları Sıralamasına" katıldık.

• Bağımsız Kadın Yöneticiler Projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsal Yönetim Forumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından başlatılan "%30 Kulübü Türkiye Kurulu'na" katıldık.
2018
• Kurumsal Yönetim Puanında 9,45’e ulaştık.

• Türkiye Operasyonu'nun atık verileri için bağımsız güvence raporu alındı.

• "İşyerindeki Haklar Politikası" "İnsan Hakları Politikası" olarak güncellendi.

• CCI Dudullu Genel Merkezi LEED Altın Sertifikası aldı.
2019
• ERTA (Entegre Raporlama Türkiye Ağı) üyesi olduk.

• Türkiye'de "İş Dünyası Plastik Girişimi"ne katıldık.- Kurumsal Yönetimde 9,46 puan aldık.

• UNGN 100 Endeksi'nde Türkiye'den ve TCCS bünyesinden yer alan tek şirket (2013’ten beri)
2020
• UNGC 100 Endeksi’nde Türkiye’den ve TCCS bünyesinden yer alan tek şirket (2013’ten beri)

• Pakistan’da CORE UNGC ittifakının kurucu ortakları arasında yer aldık.

• LEAD Network CEO Taahhüdü İmzalandı.

• “VIVE’ı Destekleyen Alıcılar (Buyers Supporting VIVE)” üyesi olduk.

Üyelikler ve İşbirlikleri

Üyeliklerimiz ve İmzalanan İnisiyatifler

Üyelikler
 1. (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – Yeşil Nokta)
 2. (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)
 3. (Uluslararası Yatırımcılar Derneği)
 4. (Meşrubatçılar Derneği)
 5. (Türk Kalite Derneği)
 6. (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
 7. (Türkiye'deki Ambalajlı Su Üreticileri Derneği)
 8. (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği)
 1. (Etik ve İtibar Derneği)
 2. (Yatırımcı İlişkileri Derneği)
 3. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
 4. (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu)
 5. (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı Türkiye)
 6. (Entegre Raporlama Türkiye Ağı)
 7. (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği)
 8. (Küresel Raporlama İnisiyatifi)
İmzalanan İnisiyatifler
 1. • CDP İklim Değişikliği Programı
 2. • CDP Su Programı
 3. • İşyerinde Eşitlik Platformu
 4. • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
 5. • Türkiye İklim Değişikliği Platformu
 6. • Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri (UNWEP)
 1. • Marka Koruma Grubu
 2. • %30 Kulübü Türkiye Bölümü (Çeşitlilik Yoluyla Büyüme)
 3. • İş Dünyası Plastik Girişimi (TÜSİAD, UNGC, SKD)
 4. • İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı - Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
 5. • LEAD Network CEO Taahhüdü
 6. • VIVE’yi Destekleyen Alıcılar (Buyers Supporting VIVE)
group-of-people
Sürdürülebilirlik Endekslerinde CCI
Sürdürülebilir iş uygulamalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun şeffaf şekilde açıklanmasının katkılarıyla, CCI ulusal ve küresel sürdürülebilirlik endekslerinde seçkin bir yere sahiptir.
 1. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
  (UNGC) ile başlatılmasından bu yana, CCI hala Türkiye’de UNGC 100 Endeksi’ne dahil olan tek şirkettir. Endekse giren şirketler, tüm dünyadan gerekli kriterleri karşılayan UNGC üyeleri arasından seçiliyor.
  Gerekli kriterleri karşılayan üyelerin yönetimlerinin 10 UNGC ilkesine bağlılıklarını sergilemesi, sürdürülebilirlik performanslarını sürekli geliştirip açıklamaları ve tutarlı temel karlılığı sürdürmeleri gerekiyor.
 2. 2019-2020 döneminde sürdürülebilirlik uygulamamızın ve performansımızın değerlendirmesine göre, CCI, 2020 Aralık ve 2021 Ekim ayları arasındaki dönemde Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi. CCI 2015’te BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren ilk 29 şirketten biri oldu.
 3. 2018-2019 döneminde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızın Morgan Stanley Capital International tarafından değerlendirilmesi sonrası, CCI, BBB puanıyla 2020 MSCI ESG Liderleri Endeksi’ne girdi. CCI, 2016 yılında MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.
 4. 2016 yılında, CCI, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konularındaki yüksek performansı nedeniyle FTSE4Good Gelişim Endeksi’ne girdi ve 2020 listesinde de yerini korumaya devam etti. FTSE4Good Gelişim Endeksi, 2016 yılında yatırımcıların tüm dünyada kullandığı global endeks ve veri lideri FTSE Russell tarafından hazırlandı.
 5. 2017 Aralık ayı itibariyle, CCI, Gelişmekte Olan Pazarlar ESG Hisse Senedi Endeksi’ne (ECPI) dahil oldu. ECPI çevresel, sosyal ve yönetim performansı ile ilgili araştırmalara özel lider bir derecelendirme ve endeks şirketidir.
 6. 2020 Temmuz ayında, CCI, 31 ülkeden 813 şirketi içeren Hisse Senetleri Gelişmekte Olan Pazarlar evrenine dahil olan en gelişmiş 100 şirketten biri seçilerek bir kez daha Vigeo Eiris Gelişmekte Olan Pazarlardaki En Yüksek Performanslı Şirketler sıralamasına girdi. Bu endekste yer alan şirketler, Vigeo Eiris tarafından değerlendirilen kurumsal çevre, toplum ve yönetim konularında altı temel alana bölünen 38 kritere dayanan bir inceleme ile belirlenen en yüksek skorları alır.
 7. CCI, CDP İklim Değişikliği ve Su Programlarına gönüllü olarak katılıyor. CCI, performans ve şeffaflık kategorilerinde CDP Türkiye tarafından üç kez İklim Liderliği Ödülü’ne layık görüldü. 2020 yılında, CCI, Su ve İklim Değişikliği Programı skorlarını B olarak korudu.
 8. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından TÜSİAD ile iş birliği halinde ve ana destekçiler olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı ile birlikte yürütülüyor. Amacı yakın ilişkilerinde şiddet mağduru olan çalışanlar için işyerlerinde destek mekanizmaları tesis etmek olan projede CCI’dan üç temsilci BADV eğitimine katıldı. CCI’ın hedefi iş dünyasında
  aile içi şiddetin azaltılmasını sağlayacak en iyi uygulama, araç ve yöntemleri yaymak için yönetim ve organizasyon kapasitelerini paylaşmaktır. Aralık ayında, CCI İcra Komitesi ve Türkiye Liderleri Ekibi, aralık ayında cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimine katıldı.
Sürdürülebilirlik Ortaklıkları
 1. CCI, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD)
  bir üyesi olup CCI Kurumsal İşler Direktörü UNGC Türkiye Yönetim Kurulu üyesidir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili kararlılığımız doğrultusunda, CCI olarak TÜSİAD, UNGC ve SKA’nın İklim Değişikliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi çalışma gruplarına, “Genç SKA Yenilikçileri Programı”na ve “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne aktif olarak katılıyoruz.
 2. Genç Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Yenilikçileri Programıyla, şirketteki en parlak yeteneklerle sadece sürdürülebilirlik çalışmalarının ilerletilmesinde değil, aynı zamanda inovasyonun desteklenmesi ve şirketleri için potansiyel pazar değerine sahip somut çözümler sunma noktasında da çalışmayı amaç ediniyoruz.
 3. CCI, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye’nin “İş Dünyası Plastik Girişimi İnisiyatifi” vasıtasıyla plastik kirliliği ile mücadele çağrısına yanıt verdi. CCI, taahhütler beyanını imzalayarak, inisiyatifte yer alan 26 öncü şirketten biri olmuş ve 2021’e kadar plastik kullanımının azaltılması ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalara bağlılığını göstermiştir.
 4. CCI, ÇEVKO kurucu üyesi olup CCI Kurumsal İlişkiler Müdürü Yönetim Kurulu üyesidir. ÇEVKO ile stratejik iş birliğimiz sayesinde tüketici sonrası ambalaj atığı toplama oranını sürekli artırdık ve tüketicilerin geri dönüşümle ilgili farkındalığını yükselttik.
 5. Kadınların güçlendirilmesi CCI’ın sürdürülebilirlik stratejisinde öncelikli bir yere sahip. Coca-Cola Türkiye, “Kız Kardeşim Projesi” için Habitat Derneği ile iş birliği yaptı. Projenin amacı kadınları bölgesel ekonomik kalkınmada aktif bir
  rol almaları, ekonomik ve sosyal konumlarını iyileştirmeleri ve ekonomiye katılmaları için gerekli bilgi ve birikimle donatarak onları güçlendirmek.
 6. CCI, atık kirliliğiyle mücadele ve geri kazanım konulu topluluk projelerine yatırım yapıyor. 2018 yılından beri, UNDP ile iş birliği içinde Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde hayata geçirilen geri dönüşüm programı, geri dönüşüm için atık yönetim kapasitesini artırma hedefiyle devam ediyor. 2020 yılında Pakistan’da CCI, CORE: Collect and Recycle İttifakı’nın kurulması için UNDP ile ortaklık kurdu.
 7. ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğu Artırmak İçin Teknik Destek Projesi’nin önceliği, toplumsal iş ortaklarının, ilgili kamu kurumlarının kapasitesini artırmak ve bütünsel bir yaklaşımla tüm seviyelerde sosyal diyalog konusunda farkındalığı artırmaktır. CCI, diğer hızlı tüketim malları şirketleriyle birlikte projeye katkıda bulundu.
 8. CCI Kurumsal İlişkiler Müdürü, 1994 yılında içecek sektörünün büyümesini desteklemek, sektörün Türkiye ekonomisine katkısını artırmak ve sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik etmek amacıyla kurulan MEDER’in Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
 9. Coca-Cola Vakfı aracılığıyla Türk Kızılay’ına 10 milyon TL’lik destek sağladık ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kızılay ile birlikte destek programı yürüttük.
 10. “Küçük İşletmem İçin” kampanyası ana ortakları Metro Türkiye ve Coca-Cola Türkiye tarafından oluşturulmuş çevrimiçi platform www.kucukisletmemicin.com aracılığıyla Covid-19’dan olumsuz etkilenen 5.000 KOBİ’ye ürün ve hizmet desteği yapıldı.
 11. imeceLAB, gençlerin toplumsal meselelere dair yetkinlikler kazanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında kolektif bir şekilde çözüm üretebileceği
  bir açık sosyal inovasyon laboratuvarıdır.
  CCI, 12 no.lu SKA olan “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim” başlığı altında İmeceLAB iş birliğiyle, üniversiteli gençlere açık inovasyon organize edecektir.
 12. Çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarımızın bir parçası olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen EMBARK girişimine katıldık. Bir “tersine mentorluk” programı olan EMBARK kapsamında, iş dünyası liderleri olarak yetenekli Suriyeli, Türk ve göçmen gençlerle bir araya geliyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporlaması
CCI’ı sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık lideri haline getirme hedefimiz doğrultusunda, CCI’ın sürdürülebilirlik raporu, sürdürülebilirlik performansımızı paydaşlarımızla paylaşmak için en önemli iletişim aracımızdır. Sürdürülebilirlik raporlarımız geliştikçe, küresel sürdürülebilirlik endekslerine dahil edildik, çevresel ve sosyal konularda şeffaflığı takdir eden paydaş grupları ile olumlu ilişkiler geliştirdik ve kurumsal itibarımızı artırdık.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
2017 yılından beri CCI’ın sürdürülebilirlik raporları, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) “Reporting Matters” programı çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye tarafından incelenmektedir. Program kapsamında, üye şirketlerin sürdürülebilirlik raporları ilkeler, içerik ve deneyimden oluşan üç ana kategoride kapsamlı 18 göstergeye göre analiz edilir. CCI Sürdürülebilirlik Raporları, Dengeli İçerik kategorisinde iyi uygulama olarak kabul edilmekte olup bu başarıların ve gelişim alanlarının şeffaf iletişimindeki başarımızı vurgulamaktadır. 2016 yılından bu yana CCI raporlama skorunu 19 puan yükseltmiştir.
Entegre Yönetişim
CCI Yönetim Kurulu, sürdürülebilirliği iş stratejisinin bir parçası olarak görmekte ve tüm paydaşlar için değer yaratma yaklaşımını benimsemektedir. Entegre raporlamaya geçişle birlikte entegre düşünce sistemini de geliştirerek tüm faaliyetlerinde finansal, doğal, ilişkisel, üretilmiş, beşerî ve fikri kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya ve 6 temel değer yaratma alanına etkisini sürekli iyileştirmeye odaklanmaktadır. Bunun için her bir sermaye ögesi kapsamındaki girdi ve kaynaklar, gerçekleştirilmek istenen çıktıya uygun şekilde yürütülen faaliyetler ve bunların sonucunda her bir paydaş grubu için yaratılan
değer düzenli olarak gözden geçirilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. CCI risk ve fırsatların değerlendirilmesi, stratejilerin geliştirilmesi ve geleceğe dönük kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde, geliştirmiş olduğu bütüncül yaklaşımı sürekli daha ileriye taşımayı amaçlamaktadır.
CCI’ın güçlü kurumsal yönetim yapısı stratejik hedeflerimize ulaşmada hayati bir rol oynamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik önceliklerini göz önünde bulundurarak iş stratejisinin belirlenmesinde ve uygulanmasında nihai sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluk, üst düzey yönetim temsilcisinin yer aldığı ve CEO tarafından idare edilen CCI İcra Komitesi tarafından üstlenilir. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönlendirme Komitesi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışma Komitesi ve Etik
ve Uyum Komitesi, Risk Komitesi ve Bilgi Güvenliği Yönlendirme Komitesi belirlenen stratejik konuların her birinde belirlenen hedeflere ulaşmak için entegre düşünce sistemi yaklaşımıyla 6 sermaye ögesi çerçevesinde, ilgili çalışma gruplarıyla birlikte ayrı ayrı çalışmakta, grup seviyesinde kararlar almakta ve İcra Komitesine rapor vermektedir.
Bu komiteler yıl içinde düzenli aralıklarla ve ek olarak ihtiyaç halinde toplanmaktadır. CEO, COO, Mali İşler Direktörü ve Grup Tedarik Zinciri Direktörü oluşan Yatırım Komitesi ise, önemli yatırım kararlarından önce gerekli görülen sıklıklarda toplanır. Dijital teknoloji ile ilgili yatırım kararlarından önce CIO da Yatırım Komitesi toplantılarına katılır
CCI tüm faaliyetlerini, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerleşik düzenlemelere ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından denetlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine göre yürütmektedir. Paydaşlarımıza performansımız hakkında şeffaf bilgi vermek üzere, her yıl Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzu yayımlıyoruz. Kurumsal Yönetim performansı, CCI Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin iş birliğiyle yönetilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitelerinin görevlerini yerine getirir.
Komiteler ile ilgili bilgiler için linke tıklayınız.
Coca-cola-turkey-office
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Risk Yönetimi
Risk Yönetim Yapısı
Risk yönetimini yönetim kuruluna bağlı çalışan Risk Tespit Komitesi denetlerken; İşletme Risk Yönetimi (ERM) Ekibi de doğrudan CEO ve Riskin Erken Saptanması Komitesine bağlı çalışır ve kolaylaştırıcı olarak görev alır. Ayrıca, risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. ERM ekibi üyeleri; CEO, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü ve Bölge Direktörleridir.

ERM, Dünya Ekonomik Forumu’ndan, küresel anketlerden ve Coca-Cola Sistemi’nden elde edilen girdileri kullanarak ülke ve grup düzeyinde risk değerlendirmesi gerçekleştirir. Riskler, genel gerçekleşme olasılığına ve kısa vadede gerçekleşme ihtimaline ve etkisine göre önceliklendirilir.
CCI Ülke Genel Müdürleri, risk yönetiminden ve riskin azaltılmasından sorumludur. Ülke Genel Müdürleri, risk değerlendirme sonuçlarına göre öncelikli tehditleri ve iyileştirme fırsatlarını tespit eder, bunları Stratejik İş Planlarına entegre eder ve risk azaltma eylem planları hazırlar. Yüksek öncelikli riskler, Yönetim Kurulunun Riskin Erken Saptanması Komitesine bildirilir. Risk azaltma planlarını izlemek için gerçekleştirilen iç denetimlerin sonuçları Denetim Komitesine bildirilir.
Risk Yönetim Eğitimleri
Çalışanlarımıza risk yönetimi ile ilgili düzenli eğitim veriyor ve CCI iç portalı üzerinden erişilebilen ERM web sitesinden bilgi sağlıyoruz. Web sitesinde bir ERM aracı ile birlikte kılavuzlar, başlıca makaleler, faydalı bağlantılar ve ERM ile ilgili bir farkındalık eğitimi sunumu yer almaktadır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için tabloya tıklayın
İş Sürekliliği
CCI, TCCC’nin olayların önlenmesi ve yönetilmesi için verimli ve entegre bir yapı oluşturmak ve sürdürmek amacıyla hazırlamış olduğu Olay Yönetimi
ve Kriz Çözümü (IMCR) programını uygulamaktadır. IMCR programının uygulanması temel bir yönetim faaliyeti olup CCI bünyesindeki herkes bu programı uygulamaktan sorumludur. Olayların faaliyetlerimiz üzerindeki etkisini önlemek veya azaltmak için, faaliyet gösterilen tüm ülkelerde olay yönetim ekiplerimiz bulunmaktadır. Her ekip yıllık eğitim toplantılarına katılarak karmaşık olay simülasyonları üzerinde çalışmaktadır. IMCR programı kapsamında, her ülke üç yılda bir kriz durumlarına hazır olmak, farkındalık oluşturmak, eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirmeler için eylem planları geliştirmek amacıyla IMCR Doğrulama Programı yürütmektedir.
2019 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan’da IMCR Doğrulama Programı yürütülmüştür. 2020 yılında, Ürdün ve Irak’taki kriz ekiplerine eğitim verdik ve doğrulama programını tamamladık. Covid-19 salgını sürecinde kriz yönetim takımları günlük iş yapış şeklimizin bir parçası haline geldi. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini önceliklendirmemizin yanı sıra, topluma olan sorumluluğumuz çerçevesinde de üretim ve dağıtım faaliyetlerimizi kesintisiz yerine getirmek üzere, yönetimsel her adımımızı salgın koşulları çerçevesinde dikkatle ve özenle attık.
Veri Güvenliği ve Gizlilik
WEF Küresel Risk Raporu’na göre veri dolandırıcılığı veya hırsızlığı, siber saldırılar ve bilgi alt yapısının çökmesi, olasılık ve etkileri bakımından ilk 10 küresel risk arasındadır. Aynı zamanda WEF tarafından yayınlanan Covid-19 Sonrası Zorluklar ve Fırsatlar Raporu’na göre Covid-19 salgınıyla birlikte, tüm dünyada çevrimiçi iletişim oranının artması önemli siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır. Bu zorlukla baş etmek ve riskleri azaltmak için, CCI kendi bilgi varlıklarını güvence altına almak üzere aşağıdaki temel unsurlara sahip güçlü bir bilgi güvenliği ve gizlilik programına sahiptir.
Bilgi Güvenliği Yönetimi
CCI, potansiyel risklerin etkili yönetimini sağlayan ve bilgi sistemlerimizin ve hizmetlerimizin güvenlik ve gizlilik kontrollerini içeren şirket genelinde bir bilgi güvenliği yönetim yapısı uygulamaktadır. İcra Komitesi ve güvenlik yönetim ekibinden oluşan Bilgi Güvenliği Yönlendirme Komitesi, 2009 yılından beri yönetim organı olarak hareket etmektedir. CCI, güvenlik hedeflerine ulaşmak için ISO 27001 ISMS standardına göre kapsamlı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) uygulamaktadır. CCI, 2016 yılında ISO 27001 sertifikasını almıştır ve 2020 dahil olmak üzere 2016’yı takip eden her yıl güvenlik denetimini tamamlamıştır.
Güvenlik Farkındalığı
CCI, 2014 yılından beri tüm çalışanlar için zorunlu bir siber güvenlik farkındalık programı yürütmekte ve böylece şirket genelinde siber güvenlik farkındalığına destek vermektedir. Farkındalık programı raporları risklerden haberdar etmek için üst yönetime sunulmaktadır. Bu farkındalık programında, çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler, CCI işyerlerindeki teşhir alanlarında farkındalık posterleri ve kurumsal sosyal ağ grupları ile kimlik avı, seyahat güvenliği, URL güvenliği, e-posta güvenliği ve fiziksel güvenlik gibi çeşitli konularda e-posta bildirimleri yer almaktadır. Ayrıca en aktif çalışanlar için ödüller verilen siber güvenlik yarışmaları gerçekleştirilmektedir.
Gizlilik ve Verilerin Korunması
CCI, çalışanlarının ve müşterilerinin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamak için tedbir amaçlı önlemler almaktadır. BT ortamımız, güvenlik tedbirlerimiz, politikalarımız ve siber güvenlik farkındalık programımız, gizlilik ve veri koruma gerekliliklerine uyumu desteklemektedir. CCI, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek Kanun ile uyumu sağlamıştır ve VERBİS sistemine kayıtlıdır. Yeni düzenleme gelişmelerini takip etmek
ve genel uyumu sürdürmek üzere, Veri Koruma ve Dijital Gizlilik Komitesi veri koruma farkındalığını sürdürmek için düzenli olarak toplanarak anlık denetimler gerçekleştirir ve anlık denetimlerin sonucunu üst yönetime bildirir.
Mevzuata Uyum
CCI, aşağıdaki listelenen yasal düzenleme şartlarına uyumu sağlamak için çok sayıda inisiyatif tasarlamış ve uygulamıştır:

6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlar
Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyumu ve İleti Yönetim Sistemine kayıt gerekliliğinin yerine getirilmesi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü programı
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Etik Yönetimi
CCI olarak temel değerlerimiz hesap verebilirlik ve doğruluktur.  En değerli varlığımız olan Coca-Cola markasını ve CCI’ı mümkün olduğunca korumakla yükümlüyüz. CCI Etik Kuralları, çalışanlarımıza değerlerimize uymak ve “doğru olanı yapmak” üzere yol gösterir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bu kurallar geçerlidir. Ayrıca, CCI olarak paydaşlarımızın, şirket bünyesindeki yasal düzenlemelere aykırı olabilecek ve etik olmayan uygulamaları, CCI Etik ve Uyum Sorumlusuna veya bağımsız olarak işletilen etik yardım hattına bildirmeleri için mekanizmalar geliştirdik.
Etik Yönetişim
CCI’ın Kurumsal Yönetim Komitesi, Etik Kod Kurallarının tamamen uygulanmasını ve tatbik edilmesini sağlar. Kuralların uygulanması CCI Etik ve Uyum ve Yerel Etik ve Uyum Yöneticilerinin görevleri dâhilindedir. CCI Etik ve Uyum Komitesi; CFO, İnsan Kaynakları Direktörü, Baş Hukuk Müşaviri, Kurumsal İlişkiler Direktörü ve İç Denetim Direktöründen oluşur.
CCI Etik ve Uyum Müdürü, CCI genelinde tüm uyumsuzluk vakalarının kaydını tutar ve inceleme süreçlerini takip ederek tamamlanmasını sağlar. İş Etiği Kodu ihlalleri ile ilgili soruşturmaları genel olarak CCI İç Denetim Departmanı yönetir, İnsan Hakları Politikası’nın ihlaline ilişkin durumlarda ise İnsan Kaynakları Departmanı incelemeleri yürütür ve CCI Etik ve Uyum Komitesi soruşturma bulgularına göre karar verir. Etik Kod İhlallerinin İncelenmesine Dair Rehber uyarınca Yerel Etik ve Uyum Komitelerine devredilebilir.
Her bir etik kural ihlali sonucunda ihlalin niteliğine ve koşullarına uygun ve ayrıca her bir ülkenin yerel mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde disiplin tedbirleri uygulanır. İlk kez işlenen ve daha az önemli ihlaller için ihtar mektubu gönderilirken, daha ciddi ihlaller sonucunda iş sözleşmesi ücretsiz askıya alınabilir, hakediş ödemeleri ve primler kaybedilebilir veya iş sözleşmesi feshedilebilir.
Rüşvet ve Yolsuzluk Yönetimi ile ilgili bilgiler için “6. Bölüm-BIST için Ek Açıklamalar” bölümüne bakınız.
Çalışanlarımızın etik konularla ilgili endişelerini rahatlıkla ifade edebilmesi için bir çok kanal sunuyoruz.
CCI Etik Hizmeti
7/24 erişilebilir olup tamamen bağımsız bir üçüncü tarafça işletilmektedir.
www.cciethicsline.com  adresinden web sitesi (Türkçe, İngilizce Rusça ve Arapça) üzerinden veya özel bir telefon numarasından erişilebilir.
Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun kullandığı diller olan Arapça, İngilizce, Rusça ve Türkçe dillerinde çevrimiçi çeviri hizmetleri mevcuttur. Bunların dışındaki dillerde de bildirimler alınmakta ve tarafımızca çevirisi yapılarak kaydedilmektedir.
Şikayetçi tercih ederse, çalışanın adı ve e-posta adresi anonim ve gizli kalır.
Yüz Yüze Bildirim
Çalışanlar endişelerini doğrudan;

Yöneticilerine
Yerel Etik ve Uyum Yöneticilerine bildirebilirler.

Şikayetçi tarafından tercih edilirse, çalışanın adı ve bilgileri gizli kalır.
2020 Uygulamalarımız
2020 yılında üçüncü taraf paydaşlarla ilişkiler, hediye ve ağırlama, çıkar çatışması ile ilgili politikalarımız üzerine yeni çalışmalar yürüttük. 2021 yılı için amacımız, bu güncellenen politikaların uygulanmasını sağlamak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki uygulamalarda bütünlüğü sağlamaktır.

Bununla birlikte, CCI distribütörlerine yönelik üçüncü taraf risklerini azaltmak amacıyla EBRD ile iş birliği yaparak “Etik Riskleri Yönetim Programı”na devam ettik. Covid-19 salgını ortaya çıkıncaya kadar yararlanıcı distribütörler için etik ve uyum yönetimi programının ikinci fazı tamamlandı
2021 yılında programı tamamlamayı ve bu girişimi geliştirerek işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı amacıyla bir sertifika programı olarak geliştirmeyi hedefliyoruz.

Türk Rekabet Kurulu, bu yıl hâkim durumda bulunduğumuz gazlı içecekler pazarı ile ilgili olarak Kurum’a iletilen şikayetler neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bir durum olup olmadığının incelenmesi amacıyla bir soruşturma başlattı. Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatılması doğrudan rekabetin ihlal edilmekte olduğu anlamına gelmemektedir. CCI’ın rekabet hukuku kurallarına tam uyum için yerine getirmekte olduğu tüm inisiyatifler soruşturma süreci dahilinde açıklıkla paylaşılmaktadır.
Etik Eğitimi
2020 yılında, tüm çalışanlarımızın Etik Kurallarla ilgili entegre bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla EtikTV’yi yayına alarak 2019 yılındaki hedefimizi gerçekleştirdik. EtikTV, beş farklı bölümden oluşan, Etik Kuralların tüm konularını kapsayan, tüm CCI çalışanlarına ulaşarak vaka analizleri ile konuları anlatan, ilk çevrimiçi Etik Eğitimidir. EtikTV’yi, Etik Kurallara faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kendi dillerinde hakimiyetlerini sağlayabilmeleri amacıyla 11 farklı dilde hazırladık. 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık %100 tamamlanma oranına ulaştık. Ayrıca EtikTV, artık oryantasyon programının bir parçası durumundadır ve yeni işe başlayan çalışanlarımız iş süreçlerini ilk günden CCI Etik Kurallarının bilinciyle yürütebilmektedirler.
2020 yılı başında sadece Türkiye operasyonunda 28 ayrı sınıf eğitimi ile 1.231 CCI çalışanına Etik Kurallar eğitimi verdik. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde dijital panoları ve şirket içi sosyal medya platformunu kullanarak çalışanlarımıza Etik Kuralları ve rüşvetle mücadele kuralları ile ilgili eğitim vermeye devam ederek farkındalığımızı artırdık. TCCC uygulamaları doğrultusunda Etik Kuralları ve rüşvetle mücadele politikasını inceleyerek güncellemeyi sürdürdük.
2013 yılından beri, çalışanlarımıza; revize edilen Etik Kuralları, Etik Kuralları El Kitabı ve prosedür hükümleri ile ilgili eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızla, Etik Kuralları El Kitabı ve ilgili tüm prosedürler paylaşılmaktadır. İşe yeni alınan bütün çalışanlar Etik Kurallarını okuduklarını ve hükümlerine uymayı kabul ettiklerini onaylayan bir kabul formu imzalamakla yükümlüdür. Bütün çalışanlarımızın bu kabulü belirli aralıklarla yapması gerekmektedir. CCI ve CCI adına çalışan üçüncü tarafların görevlendirdiği temsilciler ve danışmanlar, kendi yükümlülüklerini öğrenebilmek amacıyla Kuralların bir kopyasını alabilirler.
CCI Etik Riskleri Yönetimi Programı (IRM)
2019 yılında uygulamaya konan IRM, CCI distribütörlerinin uluslararası kabul görmüş uygulamaları takip etmeleri ve kurumsal yönetim becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere CCI’ın tedarik zincirindeki KOBİ’lerin desteklenmesine odaklanmaktadır. Program, CCI tedarik zincirine daha çok entegre olmaları, uluslararası kabul görmüş uygulamaları takip etmeleri, bir uyum programı hazırlamaları, Etik Kurallarla ilgili eğitimler ve farkındalık programları düzenlemeleri ve CCI’ın Etik Kurallarına uymaları için KOBİ’leri desteklemektedir. CCI, daha fazla distribütörün bu programdan yararlanması için gelecek dönemde Programın kapsamını genişletmeyi planlamaktadır.
Paydaşlarla Etkileşim
Paydaşlarla etkili ve güçlü bir diyalog kurulması, faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak ve paydaşları sürdürülebilirlik stratejimize dahil etmek açısından önemlidir. 2013 yılından beri paydaşlarımızı ve iletişim yollarımızı önceliklendirmek adına AccountAbility’s AA1000 SES Standardı ve EFQM Şirket Mükemmellik Modeli ile kapsamlı bir paydaş eşleştirme çalışması uyguluyoruz.
Her paydaş grubunu düzenli olarak süreçlere dahil ederek sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paylaşmayı, maddi konuları değerlendirmeyi ve paydaşların fikir ve geri bildirimlerini konsolide etmeyi amaçlıyoruz. Farklı paydaş gruplarıyla çeşitli iletişim yolları ve paydaş gruplarının sorularına ve kaygılarına nasıl yanıt verdiğimiz aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
Paydaş Günleri
CCI ve TCCC Paydaş Günü Serisi, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki üretim kapasitemiz ile ilgili farkındalık yaratmak ve kilit yerel paydaşlarla ilişkilerimizi daha da geliştirmek amacıyla yerel bir bağlılık platformu olarak tasarlanmıştır.

Paydaş Günü serisi, 2017 yılından bu yana sistemli bir şekilde uygulanmaktadır; CCI ve TCCC temsilcileri yerel paydaşlarla bir araya gelerek bölgedeki faaliyetler ve CSR çalışmaları ve CCI’ın sürdürülebilirlik vizyonu hakkında bilgi vermektedir. 2020 yılında düzenlenmesi planlanan Bursa, Isparta ve Köyceğiz’deki Paydaş Günleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir.
TCCC İtibar Anketi
TCCS bünyesinde, paydaşlarımızın görüşlerini ve gelen geri bildirimleri baz alarak eylemlerimizi planlıyor ve uyguluyoruz. Bu nedenle paydaşlarımızın fikirlerine çok değer veriyor ve tüketicilerimiz dahil iç ve dış paydaşlarımızla periyodik olarak kurumsal bir itibar anketi gerçekleştiriyoruz.

2019 yılında, üçüncü bir kurum aracılığıyla EFQM ve AA1000 standartlarına uygun olarak Türkiye’deki kentli nüfusu temsil eden örnek bir grupla bir itibar anketi gerçekleştirdik. Bu anket sayesinde tüketicilerimizin şeffaflık, hesap verebilirlik, finansal dayanıklılık, kurumsal sosyal sorumluluk, ürün ve hizmet kalitesi, çalışma koşulları, kampanyalar- reklamlar, iletişim, inovasyon, çevreyle ilgili konular ve şirket performansı gibi konularda Coca-Cola Türkiye ile ilgili olan düşüncelerini ve tutumlarını inceleyebilmeyi amaçladık.
Kilit Paydaşlarla İletişim Platformları
Tabloyu görmek için sola kaydırın
2020 Yılında Paydaş Katılım Çalışmalarından Öne Çıkanlar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Önceliklendirme Analizi
Önceliklendirme analizi bizim için sürekli bir süreç olup kaydettiğimiz ilerlemeyi gözden geçirmek ve sonuçları yıllık olarak değerlendirmek açısından önemlidir. Bu analiz kapsamında paydaşlarımızın fikir ve geri bildirimlerini dikkate alarak önceliklendirmek için düzenli olarak her paydaş grubu ile temaslarda bulunuyoruz.
Öncelikli konuları;
Küresel ve sektörel risk ve fırsatlar,
CCI ve TCCC’nin stratejik öncelikleri,
CCI’ın faaliyetleri ve değer zinciri üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri,
Paydaşların endişe ve beklentileri
olmak üzere 4 önemli başlık altında analiz ediyoruz.  İnceleme ve analizlerimiz sonucu oluşturduğumuz güncel önceliklendirme matrisimiz üst yönetimin değerlendirmesi ve onayından geçiyor.
2020 yılında Türkiye, Pakistan ve Kazakistan’da dış paydaşlarımızla 2030 yılına dair belirlediğimiz hedef ve taahhütlerimize yönelik toplantılar düzenleyerek onların da görüş ve geri bildirimlerini aldık. Bu raporlama döneminde değişen ve dönüşen dünya şartlarına paralel olarak, hem paydaşlarımızın değerlendirme ve karar süreçlerindeki etkisi hem de CCI için etki boyutu artan konular daha öncelikli hale geldi. 2030 yılı hedef ve taahhütlerimiz kapsamında yer alan konuları tekrar gözden geçirdik ve 2020 yılı sonunda rapor danışmanımız ile birlikte Entegre Faaliyet Rapor kapsamımızı oluşturacak öncelikli konulara dair bir çevrimiçi anket çalışması gerçekleştirdik.
Anketlerin doldurulması ve tamamlanmasının ardından anket sonuçlarını analiz ederek öncelikli konular listesi oluşturduk. İnceleme ve analizlerimizde önemli konuları öncelikli, yüksek öncelikli ve çok yüksek öncelikli olmak üzere üç gruba ayırdık ve bu konuların, kilit paydaşlar ve CCI nezdinde öncelik derecesinin yüzdesel dağılımına bakarak düşükten yükseğe olacak şekilde matriste konumlandırdık.
CCI 2020 Yılı Önceliklendirme Matrisi
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Sürdürülebirlirlikle ilgili Önemli Başlıklar
Tüketici Sağlığı ; tüketicilerimize tercihlerine uygun ve iş modelimizde hayati önemde bir yere sahip olan yüksek ürün kalitesi ve güvenlik standartlarında geniş bir içecek portföyü sunuyoruz.
Müşteri Değeri ; müşteri merkezli yaklaşımımızla ve üstün tedarikçi yönetimi yaklaşımıyla operasyonel mükemmellik için coğrafyalarımız genelinde daha yüksek müşteri memnuniyeti düzeyine ulaşmak konusunda kararlıyız yaklaşımıyla operasyonel mükemmellik için daha yüksek müşteri memnuniyeti düzeylerine ulaşma konusunda kararlıyız.
İnsan Hakları ; öncü politika ve uygulamalarımızla , operasyonel değer zincirimiz boyunca tüm çalışanlar için mükemmel, güvenli, çeşitliliğe sahip, fırsat eşitliği sunan ve çalışanlar üzerinde olumlu etkiler yaratan bir işyeri tesis etmeyi taahhüt ediyoruz.
Beşeri Sermaye ; çalışanlarımızın çeşitli bilinen etkileşim platformları üzerinden beklentilerini dinliyor, beklentilerini karşılayan bir işyeri yaratmayı hedefliyor ve yetenek gelişim programlarıyla gelişimlerine yatırım yapıyoruz.
Toplumsal Kalkınmayla ; gençlerin istihdamı, kadınların güçlendirilmesi, su yönetimi ve sıfır atık konularına odaklanan ve çalışan gönüllülüğü ile desteklenen projelerimizle topluma gururla hizmet eden sorumlu bir kurumsal vatandaş olmayı ve yatırımlarımızla olumlu ekonomik etkiler yaratmayı taahhüt ediyoruz.
Çevresel Ayak İzi ; daha az doğal kaynak kullanarak, verimli faaliyetler yürüterek ve daha az atık üreterek, “enerji yönetimi ve iklim değişikliği”, “su” ve “sürdürülebilir ambalaj” uygulamalarına yoğun bir şekilde odaklanarak çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.
Bir Bakışta CCI