Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Risk ve Fırsatlar

CCI olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda işimizi yönetirken global riskleri takip ediyoruz. Coca-Cola Sistemi’nden elde ettiğimiz verilere ek olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun görüşlerini ve küresel anketlerin sonuçlarını da değerlendiriyoruz. Risk ve fırsatları, bölge ve ülke seviyesinde ele alıyor, her yıl, o yılı takip eden 3 yıl için iş planlarını oluşturuyor ve gözden geçiriyoruz.

Küresel Risklere Bakış

2020 yılında, Covid-19 salgını tüm dünyada insanları ve ekonomileri etkisi altına aldı. Salgın yoksulluk ve eşitsizliklerin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemenin azalması ve gerilemesi noktasında bir tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte iklim değişikliği, hayatımızı beklenenden daha sert ve hızlı bir şekilde etkiliyor. Son beş yıllık periyot, resmi olarak ölçülmüş en sıcak yıllar olarak tarihe geçti; 2020 yılında da bu etkiler gözlenmeye devam etti ve bu zamana kadarki en sıcak üç yıldan birini geride bıraktık. Bununla birlikte, son on yılda küresel ortalama sıcaklık 0,39oC arttı ve artmaya devam ediyor.
2021 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Riskler Raporu’na göre, geçen yıl da gerçekleşme olasılığı ve etki bakımından ilk sıralarda yer alan aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık, insan kaynaklı çevre faaliyetleri, biyoçeşitlilik kaybı ve kitle imha silahları riskleri ilk 7 risk arasında yer alırken, Covid-19 salgının etki boyutları düşünüldüğünde salgın hastalıklar, etkisi en yüksek risk olarak değerlendirildi.
Salgından kaynaklı, kapanma ve karantinalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zorluklar geçim sıkıntısı riskinin de en önemli riskler arasına eklenmesine neden olurken aynı zamanda dijital teknolojilerin gelişimini hızlandırdı. E-ticaret, çevrimiçi eğitim ve uzaktan çalışma modellerinin öne çıkmasıyla toplumların dijital süreçlere olan ihtiyacı artarken, salgının sona ermesinden sonra da dijital teknolojilerin toplumsal dönüşümü devam ettireceği öngörülüyor. Bu gelişim, dijital gücün belirli noktalarda toplanması ve dijital eşitsizlikler riskini beraberinde getiriyor.
Tabloyu görmek için sola kaydırın

CCI Açısından Önemli Riskler

Tabloyu görmek için sola kaydırın
CCI ülke yönetimi iş risklerini değerlendirmek için şirketin stratejik iş planındaki temel unsurlardan faydalanır.
CCI’ın temel riskleri ve başlıca risk azaltma tedbirleri aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın

Covid-19 Salgını Özelinde Risk Değerlendirmemiz

CCI olarak küresel, bölgesel ve sistemsel risklerle uyumlu şekilde her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz risk değerlendirmesi ve risk azaltım planlarına göre hazırladığımız strateji ve eylem planlarını, Covid-19 salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte, IMCR programına uygun olarak gözden geçirdik ve güncelledik. Kriz yönetimi önlemlerimizi oluştururken kriz koşullarına hızla uyum sağlayarak iyileşmeye odaklandık. Bununla birlikte büyüme ve karlılığı artırmaya; serbest nakdi korumaya yönelik adımlar attık. İç ve dış iletişim kanallarını aktif olarak kullandık. Mevcut krize karşı verdiğimiz mücadeleye uyum sağlamak ve doğru önceliklere odaklanmak için, ilk 7 risk için kullanılan önceliklendirme derecelerini ve terminolojileri düzenledik ve önemli risklerimizin sayısını 9’a çıkardık.
Sağlık, güvenlik ve iyi olma hali konusu bir numaralı önceliğimiz haline geldi. Tüm dünyada salgın nedeniyle ekonomik dalgalanmaların boyutu ve etkisi artarken tüketici davranışlarının ve çok kısa bir süre içinde değişen perakende ortamının, iş yapma ve sonuca ulaşma yöntemimiz üzerinde çok çarpıcı etkileri oldu. Dijital teknolojilere duyulan ihtiyacın artışı, yeni iş modellerinin oluşmasına, yetenek yönetimi süreçlerinin gözden geçirilmesine neden oldu. Bizim için önemini koruyan, ulusal ve uluslararası siyaset ve güvenlikte istikrarsızlık; etik, uyum, yasal kısıtlamalar ve vergiler; siber güvenlik ve çevresel risk yönetimi konularına ek olarak bu yıl doğal afetlerin iş sürekliliğine yaratacağı olası riskleri de değerlendirdik.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Faaliyet Ortamımız